Wednesday, September 22, 2010

“စၾကာဝဠာၾကီးကို ဘုရားသခင္ ဖန္တီးခဲ့ျခင္းမဟုတ္”ဟု ရူပေဗဒ ပညာရွင္ၾကီး ေျပာဆို


“စၾကာဝဠာၾကီးကို ဘုရားသခင္ ဖန္တီးခဲ့ျခင္းမဟုတ္”ဟု ရူပေဗဒ ပညာရွင္ၾကီး ေျပာဆို

စၾကာဝဠာၾကီး ကို ဘုရားသခင္ ဖန္တီးခဲ့ျခင္း မဟုတ္ဟု ကမၻာေက်ာ္ ရူပေဗဒ ပညာရွင္ၾကီး စတီ္ဗင္ ေဟာ့ကင္း Stephen Hawking က ေျပာယခုလတြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာလ ၂ ရက္ေန႔တြင္ သူ ႏွင့္ အေမရိကန္ ရူပေဗဒ ပညာရွင္ လီယိုနက္ မလိုဒီေနာ (Leonard Mlodinow) ပူးေပါင္းျပဳစုေရးသားေသာ ‘ခမ္းနားေသာ ဒီဇိုင္း’ (Grand Design) စာအုပ္ မိတ္ဆက္ပြဲတြင္ ေဟာကင္းက ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ဆြဲငင္အား (gravity) ကဲ့သို႔ နိယာမ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ စၾကာဝဠာၾကီး အေနႏွင့္ ဘာမွမလိုဘဲ သူဘာသာသူ တည္ရွိေနႏိုင္သည္။ အလိုအေလ်ာက္ ဖန္တီးျခင္း (Spontaneous creation) ဆိုသည္မွာ စၾကာဝဠာၾကီး ဘာေၾကာင့္ တညိရွိေနသလဲ၊ လူသားေတြ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္တည္ေနသလဲ ေမခြန္းေတြအတြက္ ဘာမွမရွိတာထက္စာရင္ တခုတခုရွိတယ္ဆိုတဲ့ ဆင္ျခင္မႈ တစ္ခုသာျဖစ္ပါသည္” ဟု ေဟာ့ကင္း ကဆိုသည္။

“ဘုရားသခင္အား စၾကာဝဠာၾကီးကို စတင္ေပးရန္ အသနားခံ ေတာင္းဆိုစရာလည္း လိုမည္မဟုတ္ပါ” ဟု သူကေျပာခဲ့သည္။

အသက္ ၆၈ ႏွစ္ရွိျပီျဖစ္ေသာ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး ရူပေဗဒ ပညာရွင္ၾကီး စတင္ဗင္ေဟာကင္း သည္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ထုတ္ေဝခဲ့ေသာ သူ၏ “အခိ်န္၏ သမိုင္း” (A Brief History of Time) စာအုပ္ျဖင့္ ကမၻာ့ပညာရွင္မ်ားၾကား ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳ ခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။

သူသည္ black holes, cosmology and quantum gravity စေသာ ရူပေဗဒဆိုင္ရာ သီအိုရီ သေဘာတရားမ်ားအေပၚ ေလ့လာစူးစမ္းတင္ျပရဲေသာ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္လည္း ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားသည္။

ဘေလာ့ခ္ဂါ မိုးဆက္ ကဆီေလွ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္တင္ျပေပးပါသည္။

၂၂. စက္တင္ဘာလ. ၂၀၁၀

God did not create the universe, says Hawking

Reuters, Sept 2, 2010

LONDON, UK -- God did not create the universe and the “Big Bang” was an inevitable consequence of the laws of physics, the eminent British theoretical physicist Stephen Hawking argues in a new book.

In The Grand Design, co-authored with US physicist Leonard Mlodinow, Hawking says a new series of theories made a creator of the universe redundant, according to the Times newspaper which published extracts today.

“Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing. Spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing, why the universe exists, why we exist,” Hawking writes.

“It is not necessary to invoke God to light the blue touch paper and set the universe going.”

Hawking, 68, who won global recognition with his 1988 book A Brief History of Time, an account of the origins of the universe, is renowned for his work on black holes, cosmology and quantum gravity.

Since 1974, the scientist has worked on marrying the two cornerstones of modern physics — Albert Einstein’s General Theory of Relativity, which concerns gravity and large-scale phenomena, and quantum theory, which covers subatomic particles.

His latest comments suggest he has broken away from previous views he has expressed on religion. Previously, he wrote that the laws of physics meant it was simply not necessary to believe that God had intervened in the Big Bang.

He wrote in A Brief History ... “If we discover a complete theory, it would be the ultimate triumph of human reason — for then we should know the mind of God.”

In his latest book, he said the 1992 discovery of a planet orbiting another star other than the Sun helped deconstruct the view of the father of physics Isaac Newton that the universe could not have arisen out of chaos but was created by God.

“That makes the coincidences of our planetary conditions — the single Sun, the lucky combination of Earth-Sun distance and solar mass, far less remarkable, and far less compelling evidence that the Earth was carefully designed just to please us human beings,” he writes.

Hawking, who is only able to speak through a computer-generated voice synthesiser, has a neuro muscular dystrophy that has progressed over the years and left him almost completely paralysed.

He began suffering the disease in his early 20s but went on to establish himself as one of the world’s leading scientific authorities, and has also made guest appearances in “Star Trek” and the cartoons “Futurama” and “The Simpsons”.

Last year he announced he was stepping down as Cambridge University’s Lucasian Professor of Mathematics, a position once held by Newton and one he had held since 1979.

The Grand Design is due to go on sale next week.

No comments:

Post a Comment