Monday, October 25, 2010

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔မွာခဲ့ေသာ သတၱိ နဲ႔ သစၥာ


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မိန္႔မွာခဲ့ေသာ သတၱိ နဲ႔ သစၥာ

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို ၾကည္ညိဳေလးစားေသာ လူငယ္တစ္ေယာက္ျဖစ္သည့္ က်ေနာ္ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အတြက္အမွတ္တရအျဖစ္ ေရးရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မိန္႔မွာခ်က္မ်ားကို လက္လွမ္းမီသေရြ႕လိုက္ ရွာမိသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ သူ႔စာသား၊ သူ႔စကားအရ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ စိတ္ဓါတ္ျမင့္ျမတ္မႈႏွင့္ ေလးစားအားက် အတုယူဖြယ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္မ်ားကို ေတြ႔ရပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က သူ၏သားသမီးသဖြယ္ျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို မိန္႔ခြန္းေပးရာတြင္ တကယ့္ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းပီသစြာ လမ္းညႊန္မႈ ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ တပ္မေတာ္သားမ်ားအေပၚထားတဲ့ ေမတၱာစိတ္၊ သူ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ တပ္မေတာ္ႀကီး သိကၡာရွိၿပီး ျပည္သူ႔ အက်ိဳး၊ ႏိုင္ငံ့အက်ိဳး၊ လူမ်ိဳးအက်ိဳးကို အမွန္တကယ္ ေစာင့္ေရွာက္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေသာ တပ္မေတာ္ႀကီးျဖစ္ေစလိုေသာ ဆႏၵကို သူ၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ အထင္အရွား ေတြ႔ႏိုင္သည္။ သူ၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား၌ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တြင္ အမႈထမ္းေနေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားသာမက အားလံုးေသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ား အတြက္ပါ အဖိုးတန္ အက်ိဳးရွိလွသည္။

စားေရးဆရာ မွဴးသမိန္ ေရးထားေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္တြင္ သူတို႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ စစ္ပညာသင္ေနစဥ္အတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္က လွ်ိဳ႕၀ွက္စာလွမ္းပို႔ၿပီး အားေပးစကားေျပာရာတြင္ “ ငါ့သားႀကီးမ်ား ျပန္လာမွ ” စကားလံုး ဟု ပါရွိသည္ကို က်ေနာ္သတိထားမိလိုက္သည္။ ကာယကံရွင္တပ္မေတာ္သားႀကီးမ်ားမွာ အားတတ္ၿပီး တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ အသက္ပင္ေသေသ ေပးဆပ္မည္ဟု စိတ္ဓါတ္ မ်ား ျဖစ္ေပၚသြား မည္ဟု က်ေနာ္ တထစ္က်ယံု ၾကည္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ စကားလံုးတိုင္းသည္ ႐ိုးသားမႈရွိသည္။ ေမတၱာပါသည္။ အင္အားပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ စကားတိုင္းတြင္ ဆႏၵ အမွန္ပါသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ စိတ္သည္ ျပည္သူအတြက္ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏အသက္ႏွင့္ေသြးသည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ ေပးဆပ္ဖို႔အသင့္ရွိ သည္ကို သူ၏စကားႏွင့္မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ အထင္အရွားေတြ႔ႏိုင္သည္။ ဒါေၾကာင့္သာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္က်ဆံုးၿပီး ဆယ္စုႏွစ္ ၆ ခုနီးပါးၾကာေသာ္လည္း အၿမဲမွန္ကန္ ထိေရာက္ အသံုး၀င္ခဲ့သည္။ အသက္၀င္ဆဲျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏မိန္႔ခြန္းတိုင္းသည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳး အတြက္ တကယ္ေပးဆပ္ေနေသာ သူမ်ား အဖို႔ လိုတရဓါတ္လံုးရသလိုပင္ျဖစ္သည္။ အာဇာနည္မ်ား၏ စိတ္ဓါတ္ႏွင့္လုပ္ရပ္ကား အံ့ၾသေလးစား ၾကည္ညိဳစရာပင္ျဖစ္သည္။

က်ေနာ့္၏ ႏွလံုးသားႏွင့္အသိတရားကို ႏွိဳးဆြေပးလိုက္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ မိန္႔ခြန္းတစ္ခြန္းမွာ -

“လက္ဖြဲ႔အေနနဲ႔ေဆာင္ၿပီး သတၱိႏွင့္သစၥာရွိလွ်င္ ေမာင္တို႔ေျခခ်ရာ အရပ္မ်ားသည္ ေအာင္ေျမခ်ည္း ျဖစ္ရလိမ့္မည္။” ဟု ဆိုတာဘဲျဖစ္ ပါသည္။

ဒီစကားလံုးကို ေတြ႔ျမင္ရၿပီး က်ေနာ္ ေတာ္ေတာ္ ခံစားလိုက္ရပါသည္။ ဒါ့အျပင္ က်ေနာ့္အာ႐ံုထဲက မွန္းၿပီး အဲ့ဒီအခ်ိန္က လူထုေလး စားခ်စ္ခင္အားကိုးေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တိုင္းျပည္ ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ တကယ္ေပးဆပ္ဖို႔ တိုက္ပြဲ၀င္ရဲေသာ တပ္မေတာ္သား ႀကီးမ်ားကိုပါ ျမင္မိပါ ေတာ့ သည္။

ေၾသာ္ ….. ဒို႔ႏိုင္ငံဟာအရေတာ္ေလစြ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လိုလူမ်ိဳးကိုေမြးထုတ္ႏိုင္ခဲ့တာဟာ ဆုလာဘ္ေကာင္းႀကီးဘဲလို႔ လည္း ဂုဏ္ယူမိပါေတာ့သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ စကားလံုး တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အဓိပၸါယ္ကိုလည္း တစ္ခုခ်င္းစီဆန္႔ထုတ္ ေတြးေတာဆင္ျခင္ မိပါေတာ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က သတၱိႏွင့္သစၥာကို အေလးထားးေျပာသြားခဲ့ပါသည္။ တိုက္ပြဲ၀င္ရန္ နီးကပ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ရဲေဘာ္မ်ား အတြက္ အတိုဆံုးႏွင့္အထိ ေရာက္ဆံုး စကားလံုးမ်ားကို အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ ႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းက်ေအာင္ သံုးႏိုင္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ဥာဏ္ပညာႀကီးမားပံုႏွင့္ အသိပညာကား အတုယူ ဖြယ္၊ အားက်ဖြယ္ပင္ျဖစ္သည္။

တခ်ိဳ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြဆို အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ေလာက္အထိ အျမွဳပ္တစီစီထြက္ ေအာင္ လွ်ာ႐ိုးမရွိ ဟန္ျပစကား ေတြ ေျပာ၊ မိန္႔ခြန္းေျပာေသာ္လည္း ၾကားရသူမွာလည္း အခ်ိန္ကုန္လူပင္ပန္း၊ သူ႔ခဗ်ာလည္း စိတ္ပင္ပန္း၊ ကိုယ္ပင္ပန္းရွိၾကရသည္ကို ေတြ႔ေနရပါသည္။ လူ႔တန္ဖိုး အဆင့္အတန္းကြာျခားမႈပင္ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆိုလိုေသာ “သတၱိ” မွာ အခ်ိန္မေတာ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားသို႔ အတင္း၀င္ေရာက္ၿပီး စီးနင္းၿပီး ရက္စက္ယုတ္မာစြာ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ရဲေသာ၊ ေျခာင္းေျမာင္းရိုက္ရဲေသာ စိတ္ကိုမဆိုလိုပါ။ ဘာလက္နက္မွမရွိဘဲ ၿငိမ္းေအးစြာ ေမတၱာပို႔ ဆႏၵျပ ေနေသာ ဘုရားႏွင့္တစ္ကိုင္းတည္းရွိေသာ ရဟန္း သံဃာမ်ား၊ သားသမီးအရြယ္ ေမာင္ႏွမအရြယ္ ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားကို ေသနက္မ်ား၊ မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ သတ္ျဖတ္ရဲ ေသာ၊ ယုတ္မာရက္စက္ေသာ မိုက္႐ူးရဲ သတၱိကိုမဆိုလိုပါ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ယဥ္ေက်းသူ၊ လူပီသသူျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္အသိဥာဏ္ရင့္က်က္ေသာ မ်ိဳးခ်စ္အာဇာနည္ျဖစ္ သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆိုလိုေသာ သတၱိသည္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ မိမိတို႔၏ ဘ၀ကို စေတးႏိုင္ေသာ၊ စေတးခဲ့ ေသာ အဓမၼတရားကို လက္မခံေသာ၊ ကိုယ္က်င့္ သိကၡာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ “ သတၱိ ” ကိုဆိုလိုသည္။

ထိုသို႔အမွန္တရားအတြက္ ေပးဆပ္ရဲေသာ စိတ္ဓါတ္ရွိသူမ်ားသည္ ျမတ္ႏိုးစြာရသ ကိုခံစားႏိုင္သည့္အျပင္ ထိုစိတ္ဓါတ္မ်ိဳးရွိသူ မ်ား ေန ထိုင္ရာအရပ္ ( သို႔ ) တိုင္းႏိုင္ငံသည္ လည္း လူမ်ိဳးတင့္၍ ႏိုင္ငံေအးခ်မ္းစည္ပင္မည္ျဖစ္ သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆိုလိုေသာ သတၱိမွာ အမွားကို အမွား၊ အမွန္ကိုအမွန္ဟု ရဲရဲေျပာဆိုရဲေသာ စိတ္ဓါတ္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အမွန္တရားကို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ေဖာ္ထုတ္ရဲေသာ သတၱိရွိရမည္ဟု ဆိုလိုပါသည္။

စစ္ပြဲဆိုသည္မွာ ပန္းႏွင့္ေပါက္ေသာ ပြဲေတာ္မဟုတ္ပါ။ သူေသကိုယ္ေသတိုက္ခိုက္ရေသာ အသက္ဆံုးပါးႏိုင္ သည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ အမွန္တရားအတြက္ ေကာင္းျမတ္ေသာ တရားဥပေဒမ်ားအတြက္ မိမိတာ၀န္ကိုေက်ပြန္ၿပီး မွန္ကန္ေသာ စိတ္သတၱိျဖင့္ ရင္ဆိုင္မွသာ တရားေသာစစ္ ျဖစ္မည္ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶ၏ေဒသနာေတာ္အရ လူ႔ဘ၀၏ အဓိကတာ၀န္မွာ သိကၡာကိုေစာင့္ထိန္းျခင္း ျဖစ္္၏။

သိကၡာကို ေစာင့္ထိန္း ျခင္းဆိုသည္မွာ ေလာက၌ “ အဓမၼ ” အေပၚမလႊမ္းမိုးႏိုင္ေအာင္ အားထုတ္ျခင္းဖစ္၏။ ထိုသို႔အားထုတ္ျခင္းျဖင့္ မိမိ၏ စည္းစိမ္ဥစၥာဆံုး႐ွံဳးသြားခ်င္လည္း ဆံုး႐ွံဳးသြား ႏိုင္၏။ သို႔ရာတြင္ မည္သို႔ပင္ ဆံုး႐ွံဳးသြားေစကာမူ မိမိတာ၀န္ကို စြန္႔လႊတ္ျခင္း မျပဳအပ္။ မိမိ၏ တာ၀န္ကို ေရွာင္လႊဲျခင္း မျပဳအပ္။ ဤသည္ကိုပင္ “ သတၱိရွိျခင္း ” ဟူ၍ ဆိုရ၏။ တာ၀န္ေက်ျခင္းဟူ၍လည္း ဆိုရ၏။

ထို႔ေၾကာင့္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဆိုလိုေသာ သတၱိမွာ ျပည္သူ၏ထမင္း၊ ျပည္သူတို႔၏အသက္၊ ေသြး၊ ေခၽြးမ်ားျဖင့္ ရွာေဖြထား ေသာ အစားအ ေသာက္ မ်ားကို စား ေသာက္ေနၾကေသာ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းတပ္မေတာ္သားမ်ားကို ျပည္သူကေပး အပ္ထားေသာ တာ၀န္ေက်ၾကရန္ သတိေပး လိုက္ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူကေမြးလိုက္ေသာ ျပည္သူ႔အတြက္ ျပည္သူ႔တပ္မေတာ္သာျဖစ္ေစလိုေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေမတၱာႏွင့္ ေက်းဇူးသိတတ္မႈပင္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ဗိုလ္ခ်ဳပ္အေလးထားေျပာေသာ စကားလံုးမွာ “ သစၥာ ” ပင္ျဖစ္သည္။ “သစၥာ” ကို ျမန္မာလို ေျဖာင့္မွန္ျခင္း” (သို႔) “မွန္ကန္ျခင္း” ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

အေျပာႏွင့္ အလုပ္ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္ျခင္းသည္ ေျဖာင့္မွန္ျခင္း တစ္မ်ိဳးျဖစ္၏။ ဆရာေတာ္အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ က သူ၏ ဗုဒၶ၀င္အေမး အေျဖ၌ “လိမ္၍ေျပာျခင္း၊ ေျပာသည့္ အတိုင္း မလုပ္ျခင္းကား လူအမ်ားကို အထင္မွားေအာင္ လွည့္စားျခင္းမည္၏ ” ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ထို႔ျပင္ “ဘုရားအေလာင္းေတာ္သည္ ပါရမီမရင့္ေသးမီက ပါဏာတိပါတ –စေသာ ျပစ္မႈမ်ိဳးကို ျပဳတန္သေလာက္ျပဳမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း မုသားကိုကား သူတပါးအက်ိဳးပ်က္ေအာင္ သစၥာဖ်က္၍ မည္သည့္အခါမွ် မဆိုခဲ့ေပ ” ဟူ၍ လည္း ဗုဒၶ၀င္အေမးအေျဖ၌ပင္ ေဖာ္ျပထား၏။

တစ္ခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲဟုဆိုသူမ်ားသည္ပင္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္က်င္းပၿပီး သူတို႔ ကိုယ္တိုင္အာမခံကာ ျပဳ လုပ္ေပးခဲ့ေသာ လူထု သေဘာ ထားခံယူပြဲ၊ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ရလဒ္ကို ေပၚေပၚထင္ထင္ခ်ိဳးေဖာက္ကာ လူအမ်ားကို လိမ္လည္ၾကသည္မ်ားရွိသည္။ သစၥာေဖာက္ျခင္းျဖစ္သည္။ လွည့္ျဖားျခင္းျဖစ္သည္။

မင္းေကာင္းမင္းျမတ္တို႔က်င့္သံုးအပ္ေသာ ၊ လိုက္နာသင့္ေသာ အခ်က္မ်ားကိုညႊန္ျပသည့္ ရာဇဓမၼသဂၤဟက်မ္း ၈၂ ၌လည္း “ေလာက၌ ကံအရာကို ခ်န္ထား၍ သစၥာႏွင့္မၿပီးႏိုင္ေသာ အမႈမည္သည္မရွိ ” ဟူ၍ ဆိုထားသည္။ အေလးထားဖြယ္၊ ဆင္ျခင္ဖြယ္ပင္ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းမ်ား၌ ပညာသင္ၾကားခဲ့သည့္အျပင္ အတန္းေက်ာင္းမ်ား၌လည္း အဆက္မျပတ္ပညာ ရွာမွီးခဲ့သူျဖစ္သည္ ႏွင့္အညီ စိတ္၏သေဘာကို ဓမၼနည္းျဖင့္လည္း ေကာင္းေကာင္း နားလည္သေဘာေပါက္သူျဖစ္ေၾကာင္း သံသယရွိရန္မလိုေပ။

“ သစၥာ” ကို အေျပာႏွင့္အလုပ္ေရွ႕ေနာက္ညီျခင္း ( သို႔ ) တစ္ေျဖာင့္တည္းက်ျခင္းဟု ယူဆႏိုင္သည္။ အမွန္မွာ စိတ္မွစ၍ ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ မွသာလွ်င္ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ ကာယကံမႈ၊ ၀စီကံမႈ တို႔သည္ သင့္ေလွ်ာ္သလိုျဖစ္ၾက၏။ ထို႔ေၾကာင့္ စိတ္မွာျဖစ္ျခင္း၊ ႏွဳတ္မွာျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ကိုယ္ မွာျဖစ္ျခင္းတို႔သည္ ေရွ႕ေနာက္ညီညြတ္ဖို႔လို၏။ တစ္ေျဖာင့္ တည္းက်ဖို႔လို၏။

ထိုကဲ့သို႔ ေရွ႕႔ေနာက္ညီညြတ္ျခင္းကိုပင္ ေျဖာင့္မွန္ျခင္းဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သစၥာရွိျခင္း ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ႐ိုးသားျခင္းဟူ၍လည္း ေကာင္းဆိုရမည္။ သို႔မဟုတ္ပါက သစၥာမဲ့ျခင္း

(သို႔ ) မ႐ုိးသားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

စိတ္ထားျမင့္ျမတ္သူ၊ သိကၡာရွိသူ၊ ကိုယ့္ကိုကိုယ္တန္ဖိုးထားသူမ်ားဟာ သစၥာရွိၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား ကို အေျပာႏွင့္ အလုပ္ညီသူ “ ယထာ၀ါဒီ တထာကာရီ ” ဟူ၍ ဖြဲ႔ခ်ီးေတာ္မူၾကသည္။ ေလာကတြင္ စကားသည္ တကယ္တမ္းသာ သစၥာႏွင့္ယွဥ္ပါက တကယ္တမ္းပင္စြမ္းအား ရွိသည္။ သို႔ရာတြင္ လူအမ်ားမွာ ရာထူး၊ စည္းစိမ္ႏွင့္ အျခား ေၾကာက္ရြံ႔မ်ားေၾကာင့္ လိမ္လည္ေနၾကသည္။

သစၥာပါရမီ ဟူသည္ကား “ ပုဂၢိဳလ္ကိုငဲ့၍ ဆိုရေသာစကားမဟုတ္၊ ဓမၼကိုငဲ့၍ဆိုရေသာစကား သာ ျဖစ္၏ဟု ဆရာႀကီးဦးေရႊေအာင္ က သူ၏ “ ဗုဒၶ(သို႔) ေလာကသားတို႔၏ အႏွိဳင္းမဲ့ ေက်းဇူး ရွင္ ” စာအုပ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

တကယ္ေတြးၾကည့္လွ်င္ ဗမာ့တပ္မေတာ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလိုေခါင္းေဆာင္ေကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ ျမတ္ရထားသည္မွာ အလြန္ဂုဏ္ယူထိုက္ သည္။ စစ္ပြဲတြင္ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး သစၥာရွိဖို႔အေရးသည္ အလြန္အေရး ႀကီး႐ံုသာမက အျခားလူမႈဆက္ဆံေရးအတြက္လည္း အလြန္အေရးပါသည္။ ကတိသစၥာမ်ားၿမဲေသာအခါ ႏြယ္ျမတ္သစ္ပင္ေဆးဖတ္၀င္၏ အဆိုလည္း ရွိသည္မဟုတ္လား။

လူအမ်ားစုသည္ အေျပာတစ္မ်ိဳး၊ အလုပ္တစ္မ်ိဳးလုပ္ေနၾကသည္။ သူတို႔၏ အသြင္သ႑ာန္ႏွင့္အႏွစ္သာရတို႔ သည္ အခ်င္းခ်င္း ဆန္႔က်င္ေနၾက၏။ ထိုသူမ်ားကို

“သစၥာေဖာက္ ” မ်ားဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။

သစၥာေဖာက္ရာတြင္ ေလာကသစၥာေဖာက္သူမ်ား ရွိသလို ဓမၼအေပၚသစၥာေဖာက္သူမ်ား လည္းရွိသည္။ ႏွစ္ခုစလံုးကို သစၥာေဖာက္သူမ်ားလည္းရွိသည္။ သစၥာေဖာက္လွ်င္ သစၥာေဖာက္တို႔သြား ရာလမ္းအတိုင္း တစ္ခုေသာေန႔တြင္ ထိုသူတို႔ ႏွင့္ ထိုသူတို႔၏ အေပါင္းအပါမ်ားသည္ သြားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သစၥာသည္ ရွင္း၏။ ျပတ္သား၏။ သစၥာကို ေလးစားလွ်င္ သစၥာကျပန္ခ်ီးေျမွာက္၏။ သစၥာကိုလွည့္ပတ္လွ်င္ သစၥာက ျပန္၍ဒဏ္ခတ္၏။ ဤကား ဓမၼတာ တည္း။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အဖိုးအရြယ္ျဖစ္ေသာ အိႏၵိယေခါင္းေဆာင္ႀကီး မဟတၱမဂႏၵီႀကီး သည္လည္း သူ၏ဘ၀ တစ္ေလွ်ာက္လံုးလုပ္ငန္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာ၌ သစၥာ၏ စြမ္းအားကို အသံုးျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္သည္ခ်ည္းျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း သူ၏ ေဆာင္ရြက္နည္းကို

“ သစၥဂၢါဟံ ” ဟူ၍ ေခၚသည္။ အသက္ ၂၀ ေက်ာ္သာရွိေသး ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ရင့္က်က္မႈႏွင့္ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားမႈမွာ အံ့ၾသေလးစားဖြယ္ပင္ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္က “သတၱိႏွင့္သစၥာရွိလွ်င္ ေမာင္တို႔ေျခခ်ရာအရပ္မ်ားသည္ ေအာင္ေျမခ်ည္းျဖစ္သည္” ဟု ဆိုထား သည္မွာ အလြန္မွန္ ကန္ သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဖာက္ေပးေသာ ေအာင္ေျမသည္ ယခုဘ၀အတြက္သာမဟုတ္ ေနာင္ တမလြန္ဘ၀အတြက္လည္း အသံုး၀င္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သည္ ေျပာသလိုလုပ္ၿပီး၊ သတၱိ ဗ်တၱိႏွင့္လည္း ျပည့္စံုသူ ျဖစ္သည္။ သူသည္သူ႔လိုပင္ ရင့္က်က္ေသာ၊ တိုင္းျပည္အတြက္၊ အမွန္တရားအတြက္၊ တရားေသာ စစ္ပြဲမ်ားအ တြက္ အဓမၼကိုပယ္ၿပီး ဓမၼကို ေလးစား ျမတ္ႏိုးေသာ၊ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးကို တန္ဖိုးထားတတ္ေသာ၊ စိတ္ထားမွန္ကန္၊ ေျဖာင့္မတ္႐ိုးသားေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားျဖစ္ေစလိုသည္မွာ အထင္အရွား ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလိုလားေသာ သတၱိ ႏွင့္ သစၥာရွိေသာ တပ္မေတာ္ႀကီး ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ အျမန္ဆံုးျဖစ္ ေပၚပါေစလို႔ ရင္ထဲမွ ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ဆႏၵျပဳလိုက္ရပါသည္။

ေက်ာင္းသားတစ္ဦး (ဘေလာ့ခ္ဂါ အလင္းဆက္)

၁၅ ဧၿပီ ၂၀၁၀


ဘေလာ့ခ္ဂါ အလင္းဆက္ မွ ေက်ာင္းသားတစ္ဦး နာမည္ျဖင့္ေရးသားခဲ့ေသာ အဖိုးထိုက္တန္ေသာ မွတ္သားစရာ စကားတစ္ခြန္း ေဆာင္းပါးကို ေခါင္းစဥ္ေျပာင္းျပန္လည္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။No comments:

Post a Comment