Tuesday, October 26, 2010

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေရးတဲ့ ေက်ာင္းသား ႏွင့္ ေက်ာင္းသားသမဂၢ


ပညာစစ္ကိုရရန္ လြတ္လပ္စြာေတြးေတာ ေျပာဆို ေဆြးေႏြး လုပ္ကိုင္လိုေသာစိတ္ဓါတ္ကို ေမြးရန္လို၏။ အခ်က္ကို ပညာေရးကၽြမ္းက်င္သူ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက Academic Freedom ပညာသင္ၾကားေရး လြပ္လပ္ခြင့္ဟု ေခၚေဝၚၾက၏။ ဤအခ်က္ကား ကမၻာ့ရာဇဝင္ကို တမ်ိဳးတမည္ ေျပာင္းလြဲေစသည့္ ရီေနဆြန္႔ႏွင့္ ရီေဖာ္ေမရွင္းေခၚ ေခတ္သစ္ဝါဒ၊ ေလာကဓါတ္ပညာ ျပန္႔ပြားရာ အေၾကာင္းရင္းတည္း။ ဤအခ်က္ကား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဂါတမဘုရားသခင္ ေဟာၾကားေသာ ကာလာမသုတၱန္ သေဘာအရပင္တည္း။

ထိုလြပ္လပ္စြား ေတြးေတာေျပာဆို ေဆြးေႏြးလုပ္ကိုင္လိုေသာ စိတ္ရွိရမည္ ဆိုရာတြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ မိမိထင္ရာ ေတြးေတာေျပာဆို လုပ္ကိုင္ျခင္း မဟုတ္ေပ။ ေလာကရွိ လူအေပါင္းတို႔သည္ ေရးတြင္းထဲရွိ ဖားသူငယ္ကဲ့သို႔ ေန၍မျဖစ္ေပ။ တဦးႏွင့္တဦး ကူးလူးဆက္ဆံရေလသည္။ ယခုေခတ္အခါတြင္ ဤသို႔ ကူးလူးဆက္ဆံျခင္းမွာ ပိုမို၍ပင္ နယ္က်ယ္လာေလသည္။ ယခု အတိုင္းတိုင္းအျပည္ျပည္ ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ရွားပါးေခတ္သည္ ထိုဥပေဒကို လြန္ဆန္၍ ကိုယ့္ဘက္၊ ကိုယ့္သေဘာကိုသာျမင္ေသာ၊ ဝါဒေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ကမၻာစစ္ၾကီး၏ ပဲ့တင္သံ ျဖစ္ေလသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ရာ လူတိုင္း၊ လူတိုင္း တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အေပါင္းအသင္း သမဂၢရွိမွသာ အမ်ိဳးမ်ိဴးေသာ အယူအဆ အမွတ္အသား တို႔ကို ေတြ႔ျမင္သိရွိရ၍၊ ပိုမို အျမင္က်ယ္လာႏိုင္ေလသည္။ သို႔အျမင္က်ယ္မွ တဦးကိုတဦး အနာခံတတ္ျခင္း၊ ေစာင္မကူညီတတ္ျခင္း၊ အေျပာအဆို အေနအထိုင္ျပဳျပင္လာျခင္း၊ စသျဖင့္ ေလာကလူလုပ္တတ္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား ရႏိုင္ေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသို႔ ကူးလူးဆက္ဆံ အျမင္သန္ေအာင္၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ တကၠလိုလ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းအိပ္ေက်ာင္းစားထားျခင္း၊ အသင္းအပင္းမ်ားေထာင္ျခင္း စသည္တို႔ ျပဳၾကရသည္။ သို႔ရာတြင္ အေပါင္းအသင္း သမဂၢအတြက္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ လြတ္လပ္စြာမေျပာရ မဆိုရ မလုပ္ရ မေဆြးေႏြးရလွ်င္၊ မ်က္စိပိတ္ထားသည္ႏွင့္ တူျပန္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ၂ ဘက္၊ ၂ ခ်က္စံုမွ ပညာေရးအစစ္ မည္ေလသည္။

တဖန္ ယေန႔ျဖစ္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ နက္ျဖန္ျပည္ၾကီးသားမ်ား ျဖစ္ၾက၏ဟု ဆိုရိုးစကား ရွိ၏။ သို႔ျဖစ္ရာ ျပည္ၾကီးသားတို႔၏ အဂၤါလကၡဏာတို႔ႏွင့္ ညီေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္နည္း၊ မိမိအခြင့္အေရးအတြက္ တိုက္ခိုက္နည္း၊ စကားေျပာနည္း၊ စည္းကမ္းေသဝပ္နည္း၊ ကိုယ္လက္က်န္းမာေရး စသျဖင့္ နည္းမ်ိဳးစံုေအာင္ အသင္းအပင္းမ်ား၊ ရဲတပ္မ်ား၊ ကစားနည္းမ်ားကို ထြင္ၾက၏။ ထိုမွ်မက ယခုအခါ တႏိုင္ငံႏွင့္တႏိုင္ငံမွာ ခြဲစပ္၍ မျဖစ္ႏိုင္။ တရုတ္ျပည္၊ စပိန္ျပည္၊ ပါလက္စတိုင္းျပည္တြင္ အျဖစ္အပ်က္မ်ားသည္ ဤတိုင္းျပည္ကို လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈကိုလည္းေကာင္း၊ လူသတၱဝါတို႔အားလည္းေကာင္း မည္သို႔မည္ပံု ထိခိုက္မည္ဟု သိႏိုင္ေအာင္ ကမၻာ့အေျခကိုလည္း မိမိရရသိရန္ လို၏။ ဤသည္တို႔ကား အၾကမ္းမွ် ေက်ာင္းသားတို႔ျပဳလုပ္ရမည့္ ဝတၱရားမ်ား ျဖစ္ၾက၏။

ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာရွိေက်ာင္းသားအေပါင္းတို႔သည္ လႈပ္လႈပ္ရြရြျဖစ္၍၊ စစ္မက္တားျမစ္ေရး၊ အလုပ္လက္မဲ့ ပေပ်ာက္ေရးအေၾကာင္းစနစ္ကို ရွာေဖြေနၾက၏။ အေျခအထူးမလွေသာ စပိန္ျပည္ႏွင့္ တရုတ္ျပည္တို႔တြင္ ေက်ာင္းသားတို႔မွာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ေနၾကရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိန္ႏွင့္အခါအေလွ်ာက္လည္း၊ ေက်ာင္းသား၏ ဝတၱရားလည္း ကြဲလာ၏။ ဤျပဆိုခဲ့ျပီးေသာ ေက်ာင္းသားဝတၱရား အားလံုးကို သိျမင္သည္ႏွင့္အညီ ေနာင္ေခတ္ဗမာျပည္ကို ဖန္တီးမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ယခုလူမ်ားကဲ့သို႔ မညီမညြတ္၊ မလုပ္တတ္ မကိုင္တတ္ မျဖစ္ရေအာင္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ယခုအခါ ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအသင္းၾကီး ကို အထင္အရွား တည္ေထာင္ထား၏။ ထိုအသင္းကို ဝင္ေရာက္အားေပးရန္မွာ ေက်ာင္းသားတိုင္း တိုင္းျပည္ခ်စ္စိတ္ရွိေသာသူတိုင္း၏ တာဝန္ပင္တည္း။

ဗမာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ သမဂၢအသင္းဥကၠ႒ ကိုေအာင္ဆန္း ေရးေသာ “ေက်ာင္းသားဝတၱရား” ေဆာင္းပါးမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္….

ဤေဆာင္းပါးကို မႏၱေလးသူရိယ (အမ်ိဳးသားေန႔ အထူးစာေစာင္)၊ ၁၂၉၉ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ရက္ေန႔ စာ ၁၇-၁၈ တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႏွင့္တကြ အားလံုးေသာ ရဟန္းအာဇာနည္၊ ေက်ာင္းသားအာဇာနည္၊ လူအာဇာနည္ အေပါင္းတို႔အား ေလးစားေသာအားျဖင့္ ဘေလာ့ခ္ဂါ ဒီမိုေဝယံ၊ ဘေလာ့ခ္ဂါ အလင္းဆက္၊ ဘေလာ့ခ္ဂါ ခမိခဆဲႏွင့္ ဒီဖိုင္း ေကာင္းေကာင္းတို႔မွ ရွာေဖြတင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

တင္ျပသူမ်ား……….ဘေလာ့ခ္ဂါ ဒီမိုေဝယံ၊ ဘေလာ့ခ္ဂါ အလင္းဆက္၊ ဘေလာ့ခ္ဂါ ခမိခဆဲႏွင့္ ဒီဖိုင္း ေကာင္းေကာင္း

၂၆. ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၀

No comments:

Post a Comment