Friday, October 22, 2010

စစ္ေခြးတို႔၏ အလံသစ္ ႏွင့္ ေအာက္လမ္း အစီအမံ

စစ္ေခြးေတြက ႏုိင္ငံေတာ္ အလံသစ္လႊင့္ တင္တဲ့ေနရာမွာ ပါ၀င္တဲ့သူေတြဟာ အထက္အာဏာပုိင္ေတြက ေဗဒင္ကိန္ခန္းအတုိင္း အခ်ိန္နာရီ၊ ေန႔သင့္နံသင့္ ေမြးေနရွင္ေတြကအစ အတိအက် လုပ္ရမယ္ဆုိတဲ့ အမိန္႔စာကုိ ႀကံ့ဖြံ႔ေတြ အၾကားမွ ယခင္ကတည္းက လွ်ိဳ႕၀ွက္ျဖန္႔ခ်ိထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

“ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၄၃၇၊ ပုဒ္မခြဲ (က) ပါ ႏုိင္ငံေတာ္အလံ စတင္လႊင့္ထူ ျခင္း”

ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ဖြဲစည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ႏုိင္ငံေတာ္ဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းၿပီးေနာက္ အလံေဟာင္းႏွင့္ အလံသစ္ကုိ လဲလွယ္လႊင့္ထူရာတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရန္

၁။ အလံႏွစ္ခု လဲလွယ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ အလံတုိင္၌ ႏုိင္ငံေတာ္အလံ လစ္ဟာသြားျခင္း မရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၂။ အလံလဲလွယ္ လႊင့္ထူမည့္သူမ်ားအျဖစ္ ေန႔သင့္နံသင့္ အလုိအရ အဂၤါေန႔ ေမြးဖြားသူတဦးႏွင့္ ဗုဒၶဟူးေန႔ ေမြးဖြားသူတဦးတုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေစရမည္။

၃။ အလံလဲလွယ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အခ်ိန္တြင္ ၀န္ႀကီး႒ာန၊ ဦးစီး႒ာန ႏွင့္ အျခားဌာနမ်ားအလုိက္ တက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား အလံတုိင္ေရွ႕တြင္ စုရုံးရမည္။

၄။ အလံေတာ္အသစ္ကုိ အဂၤါသား၏ ပုခုံးေပၚတြင္ အသင့္တင္ထားၿပီးေနာက္ အလံေဟာင္းကုိ တုိင္ထိပ္မွ ေျဖးညင္းစြာ ေလွ်ာခ်ရမည္။ ထုိသုိ႔ေလွ်ာခ်စဥ္ ႀကိဳးမ်ားကုိဆြဲရာ၌ အဂၤါသား၏ လက္မ်ားသည္ ဗုဒၶဟူးသား၏ လက္မ်ား အထက္တြင္ရွိရမည္။

၅။ အလံေဟာင္းသည္ အလံလဲလွယ္သူမ်ား၏ ခါးလည္ခန္႔ ေရာက္လာသည့္ အခါတြင္ အလံေဟာင္းကုိ မျဖဳတ္ေသးပဲ ဗုဒၶဟူးသား၏ ပုခုံးေပၚတြင္ တင္ထားဆဲတြင္ အလံေဟာင္း၏ အထက္ေနရာ၌ အလံသစ္ကုိ တပ္ဆင္ရမည္။

၆။ အလံသစ္ကုိ ခ်ည္ေႏွာင္တတ္ဆင္ၿပီးေသာအခါတြင္မွ အလံေဟာင္းကုိ ျဖဳတ္ရမည္။

၇။ ထုိ႔ေနာက္ အလံသစ္ကုိ တုိင္ထိပ္သုိ႔လႊင့္တင္ရမည္။ လႊင့္တင္သည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း ႀကိဳးမ်ားကုိဆြဲရာတြင္ အဂၤါသား၏ လက္မ်ားသည္ ဗုဒၶဟူးသား၏ လက္မ်ား အထက္မွ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၈။ အလံလႊင့္တင္ခ်ိန္တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သီခ်င္းကုိဖြင့္ရမည္။

၉။ အလံသစ္ကုိ တင္ၿပီးလွ်င္ တက္ေရာက္လာသူ အားလုံးႏုိင္ငံေတာ္ အလံအား အေလးျပဳရမည္။

၁၀။ ႏုိင္ငံေတာ္အလံသစ္ လႊင့္တင္သည့္ အခမ္းအနားသည္ လြတ္လပ္ပြင့္လင္းသည့္ ဟင္းလင္းျပင္တြင္ ျပဳလုပ္ရမည္ အမိုးအကာေအာက္တြင္ မျပဳလုပ္ရ။

၁၁။ အခမ္းအနားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ မုိးရြာလွ်င္လည္း အစုိခံ၍ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

(မွတ္ခ်က္- ထီးမေဆာင္းရ ၊ ဦးထုပ္မေဆာင္းရ ၊ မိုးခုိလႈံမႈ မျပဳလုပ္ရ)

အလံသစ္လႊင့္ထူမည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္ကုိ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားမည္ ျဖစ္၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရန္ ျဖစ္သည္။

၁၂။ အလံေဟာင္းကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အလံ ဥပေဒႏွင့္အညီ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးရမည္။ ( အဘညႊန္ၾကားခ်က္ – မီးရႈိ႕လွ်င္ အုိးအလြတ္၊ ပုံးအလြတ္ထဲတြင္ထည့္၍ ျပာက်ေအာင္ မီးရႈိ႕ပါ၊ ၿပီးလွ်င္ ျပာကုိျမစ္ထဲ ေမွ်ာပါ။)

***မွတ္ခ်တ္…အဘညြန္ၾကားခ်က္ ေနရာတြင္ စစ္ေခြးညြန္ၾကားခ်က္ ဟုေခၚပါရန္။

ႏုိင္ငံေတာ္အလံသစ္ကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အလံဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း တိက်စြာလုိက္နာရမည္။

ဆုိၿပီးေတာ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ေပးထားတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

စစ္ေခြးေတြ ဘယ္ေလာက္ အယူသည္းတယ္ဆိုတာ သူတို႔လုပ္ခဲ့တဲ့ ေအာက္လမ္းနည္း လုပ္ရပ္၊ အစီအမံမ်ား၊ သူတပါးကို နာမ္ႏိွမ္လိုေသာ အျပဳအမႈမ်ားတြင္ ေတြးၾကည့္နားလည္ ႏိုင္သည္။

ပညာရပ္ပိုင္းအရ ဗုဒၶနဲ႕ ဓမၼယၾတာ၊ အထက္လမ္း ဆိုင္ရာ ယၾတာနဲ႕ ေအာက္လမ္း ဆိုင္ရာ ယၾတာရယ္လို႕ ယၾတာ ေခ်နည္း အုပ္စု ၃စု ရွိပါတယ္။ ဗုဒၶနဲ႕ ဓမၼ ယၾတာကေတာ့ အစြမ္းဆံုးနဲ႕ ဘယ္သူမွ အႏၲရာယ္ ေပးလို႕ မရတဲ့၊ မႏိုင္ႏိုင္တဲ့ အထြဋ္ အျမတ္ဆံုး ယၾတာပါပဲ။ ဗုဒၶနဲ႕ ဓမၼကို ရင္ထဲမွာ ကိန္းထားရင္ အထက္လမ္း၊ ေအာက္လမ္း အစီအရင္မ်ား မည္မွ်ပင္ ထက္ျမက္ ေနပါေစ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ တန္ခိုးေတာ္ အနႏၲ ေအာက္မွာ ျပားျပား၀ပ္သြားတာပါ။ ျဗဟၼာမင္း တခ်ိဳ႕ကိုေတာင္ ပူး၀င္ ႏွိပ္စက္ ႏိုင္တဲ့ မာရ္နတ္မင္းနဲ႕ သူ႕စစ္သည္ တို႕ကိုေတာင္ ေအာင္ႏိုင္ထားတဲ့ ျမတ္စြာဘုရားရဲ႕ ဂုဏ္ေတာ္နဲ႕ အဆံုးအမတို႕ကို ႏွလံုးသား ထဲ ကိန္း၀ပ္ထားတဲ့ လူတိုင္းဟာ ၀ဋ္နာကံနာ ေၾကာင့္က လြဲလို႕ မည္သူ႕ရဲ႕ ႏွိပ္စက္မႈ ကိုမွ မခံရႏိုင္ပါဘူး။ မည္သူကမွ စိတ္ညိႈ႕လို႕ မရသလို ဘယ္နတ္ ကမွလည္း ပူး၀င္လို႕ မရႏိုင္ပါဘူး။ ဘယ္အစီအရင္ ကမွလဲ ဒုကၡ မေပးႏိုင္ပါဘူး။ တျခား ဘာနည္းကမွ သည္ ဗုဒၶနဲ႕ ဓမၼယၾတာကို ေက်ာ္ေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါဘူး။

ဗုဒၶနဲ႕ ဓမၼယၾတာ ဆိုတာ မိမိရဲ႕စိတ္အတြင္းမွာ ဓမၼ ေစတီ တည္ျခင္း ၊ ဘုရား ဂုဏ္ေတာ္ကို ပြားမ်ား ေနျခင္း၊ ဘုရား၏ အဆံုးအမ ၾသ၀ါဒကို လိုက္နာျခင္း (ျပဳလုပ္သူ မိမိကိုယ္တုိင္ အတြက္ပဲ လံုျခံဳပါတယ္)၊ ဘုရား ေစတီ ပုထိုးမ်ားတြင္ ကုသိုလ္ျဖစ္ လုပ္အားေပး ျခင္း၊ တရားေတာ္ အစစ္မ်ား ျပန္႕ပြားေအာင္ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း (မိမိနဲ႕တကြ ပါ၀င္ ပတ္သက္ သူမ်ား အားလံုး အတြက္ပါ လံုျခံဳ ကုသိုလ္ရ ေစပါတယ္) ၊ သာသနာ သန္႕ရွင္းေရး ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ သဂၤါယနာ တင္ျခင္း (စိတ္ ေစတနာ သန္႕သန္႕ႏွင့္ လုပ္နည္း လုပ္ဟန္ မွန္ကန္စြာ လုပ္တတ္ရန္ အေရးႀကီးၿပီး ေစတနာ မသန္႕ပါက၊ လုပ္နည္း မွားပါက ကိုယ္တိုင္ မကယ္ႏိုင္ ကယ္မရ ေလာက္ေအာင္ ဒုကၡေရာက္ တတ္ပါသည္) ၊ တရားေတာ္ မ်ားကို အနက္ အဓိပၸာယ္ သိသိ စိတ္တြင္ အႏွစ္ပါပါ ရြတ္ဖတ္ သရဇၥ်ာယ္ျခင္း တို႕ပါ၀င္ ပါတယ္။ သည္ ယၾတာ တြင္ စိတ္ေစတနာ မသန္႕မႈ ေၾကာင့္ တန္ျပန္ ဒဏ္ သက္ေရာက္ ခဲ့ပါလွ်င္ စိတ္ ဒံုးဒံုးခ်ကာ စိတ္ထား အမွန္ျဖင့္ ျပန္လည္ ၀န္ခ် ေတာင္းပန္ ျခင္းျဖင့္ အျပစ္ ေလ်ာ့ေပါ့ ပေပ်ာက္ တတ္ပါသည္။ သည္ ယၾတာမွာ သူတပါးကို မေကာင္း ၾကံစည္လို႕ လံုး၀ အသံုးခ်လို႕ မရႏိုင္ဘဲ မိမိကိုယ္ကို ကာကြယ္ဖို႕သာ သံုးလို႕ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ သည္ယၾတာ မ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေလာကီတြင္ အဆင္ေျပ ျခင္းေရာ ေလာကုတၲရာတြင္ အထံု၀ါသနာ ပါျခင္းပါ ၿပီးျပည့္စံုၿပီး ေကာင္းက်ိဳး ေပးကာ ယၾတာ အတြက္ သက္သက္ ျပဳျခင္း မဟုတ္ဘဲ ဘာသာတရားကို သက္၀င္ ယံုၾကည္ ကိုင္းရိႈင္းမႈျဖင့္ သူေတာ္ေကာင္း တရားမ်ား ျပည့္စံုလာၿပီး ပါရမီ ရင့္သန္လာပါက သံသရာ ျပတ္ၿပီး နိဗၺာန္ သို႕ပါ ဆိုက္ေရာက္ ေစႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာအေနျဖင့္ အနာထပိဏ္ သူေဌးႀကီးရဲ႕ သား ေမာင္ကာဠ လို ပိုက္ဆံ လိုခ်င္လို႕ တရားနာရင္း ေသာတာပန္ တည္ခြင့္ ရသလိုပင္ ျဖစ္ပါသည္။

အထက္လမ္းဆိုင္ရာ ယၾတာကေတာ့ အေဆာင္နဲ႕ အက်င့္ ၂မ်ိဳးရွိကာ အေဆာင္တြင္ အင္း၊ ဓာတ္လံုး၊ ဓာတ္ဆင္၊ ဓာတ္ရိုက္၊ ေဇာ္ဂနီ ေဇာ္ဂနက္ စမရုပ္ မ်ား အသက္သြင္း မန္းမႈတ္ ခိုင္းေစျခင္း၊ သွ်ိဳရုပ္မ်ား ထုလုပ္ စီရင္ ထားျခင္း၊ အက်င့္တြင္ အဓိဌာန္ ၀င္ျခင္း၊ ဂါထာ မႏၲာန္မ်ား ရြတ္ဖတ္ ျခင္း ( ဓမၼယၾတာမွ ဂါထာမ်ားႏွင့္ မတူေသာ သက္ဆိုင္ရာ ပညာပိုင္း ဂါထာမ်ားျဖစ္ၿပီး က်င့္စဥ္ပါေသာ ဂါထာမ်ား ႏွင့္ က်င့္စဥ္မပါေသာ ဂါထာမ်ား ၂မ်ိဳး ရွိပါသည္) အစရွိ သည္တို႕ ျဖစ္ပါသည္။

ေအာက္လမ္းႏွင့္ အထက္ လမ္း ပညာခန္း ၂ရပ္မွာ ရန္ဖက္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ယင္းတို႕ ႏွစ္ဖက္တြင္ မည္သူ သာသည္ဟု တထစ္ခ် ေလွနံ ဓားထစ္ ေျပာလို႕ မရနိုင္ဘဲ အစီအရင္မ်ား စီရင္ေနဆဲတြင္ အေႏွာင့္အယွက္မ်ား အၿပိဳင္၀င္ ေလ့ရွိရာ ပိုအား ႀကီးသူ ႏိုင္ေလ့ရွိၿပီး အစီအရင္တခ်ိဳ႕ ပ်က္စီးသည္ မ်ားလည္း ရွိတတ္ၿပီး ပ်က္မွန္း မသိ ပ်က္ေသာ အစီ အရင္ မ်ားကို (အင္း၊ ဓာတ္လုံး စသည္) အေကာင္း ထင္မွတ္ သံုးေဆာင္ မိပါက ဒုကၡေရာက္ တတ္ကာ ျပန္ ေျဖရ ခက္တတ္ ပါသည္။ ထို႕ျပင္ ထိုအင္းမ်ား ဓာတ္လံုးမ်ားကို စီရင္ခ်င္တိုင္း စီရင္လို႕ မရႏိုင္ဘဲ အဆင့္ တစ္ဆင့္တိုင္းကို နကၡတ္ အခိ်န္ေစာင့္ရင္း လိုအပ္ေသာ သမထႏွင့္ က်င့္စဥ္မ်ား အဓိဌာန္မ်ား ၀င္ရင္း စီရင္ ရသည္ ျဖစ္ရာ ပလူပ်ံေအာင္ ထုတ္လုပ္ၿပီး မိတၲဴကူး ထားေသာ အင္းခ်ပ္မ်ား၊ ေပါေပါ ေလာေလာ ရေန ေသာ ဓာတ္လံုးမ်ား မည္သို႕မွ အစစ္အမွန္ မျဖစ္နိုင္ပါေပ။ တိုက္ရင္ေျပာင္ ေဆာင္ရင္ေလး ေရစိမ္ေသာက္ ရင္ ေသးေပါက္ သေလာက္သာ စြမ္းေသာ ဓာတ္လံုးသာ ျဖစ္ေခ်မည္။ အထက္လမ္း ယၾတာ မ်ားသည္ အစစ္အမွန္ အစင္အၾကယ္ ရႏိုင္လွ်င္ သူတပါးရဲ႕ ရန္စြယ္ ရန္ျပဳျခင္းကို တားျမစ္ျခင္းနဲ႕ မိမိ ကိုယ္ကို ကာကြယ္ျခင္း မ်ားအတြက္ လည္းေကာင္း၊ မ်က္ႏွာပြင့္ျခင္း၊ စီးပြားေကာင္း၊ ေစ်းေခၚ ေကာင္းျခင္း စသည္တို႕ အတြက္ အသံုးက် ေလသည္။

ေအာက္လမ္းဆိုင္ရာ ယၾတာေခၚ အစီအရင္မ်ားကေတာ့ သူတပါးကို ဒုကၡ ေပးဖို႕ လုပ္တာ မ်ားေလသည္။ ေအာက္တန္းက်ေသာ အၾကံအစည္ တို႕နဲ႕ စီရင္ ျပဳလုပ္ ေလ့ရွိေသာ အစီအရင္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေအာက္ လမ္း ဟုေခၚျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

ထုိ အစီအရင္ မ်ားတြင္ စုန္းတိုက္၊ သရဲတေစၧ ေမြးထားၿပီး မေကာင္း ရာတြင္ ခိုင္းေစျခင္း၊ အပင္းလံုး သြင္းျခင္း၊ စိတ္ညိႈ႕ၿပီး လိုရာခိုင္းျခင္း၊ ယုတ္ညံ့ သည္ဟု သတ္မွတ္ခံ ရေလ့ ရွိေသာ မီးေနသည္ ရဲ႕ လုံခ်ည္ကို အသံုးခ်ျခင္း (တလြဲ အသံုးခ်မည္ စိုးေသာေၾကာင့္ မေဖာ္ျပပါ) စသည္ တို႕သည္ ေအာက္လမ္း ဆိုင္ရာ ဓာတ္ဆင္ ဓာတ္ရိုက္ ျခင္း မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး အမ်ားဆံုး လုပ္ေလ့ရွိသည္မွာ အစားအစာ ထဲသို႕ အဆိပ္ မဟုတ္ေသာ ေအာက္လမ္း ေဆးခတ္ျခင္း၊ ခႏၶာကိုယ္ ထဲသို႕ ခံုဖိနပ္၊ ဆံပင္ ခ်ည္ေထြး၊ တိရစၧာန္ မ်ား၏ ကိုယ္ခႏၶာ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ထည့္သြင္း ထား ျခင္း ႏွင့္ ခ်စ္သူ၊ မုန္းသူအတြက္ အရုပ္ စီရင္ၿပီး ထုိအရုပ္ကို ထိုသူရဲ႕ ဓာတ္သြင္းၿပီး ေရာဂါျဖစ္ေစျခင္း၊ ထိုအရုပ္ကို စိတ္ ညိႈ႕ၿပီး လိုရာခိုင္း ျခင္း၊ ဒုကၡေရာက္ေစျခင္းႏွင့္ အရုပ္ကို ေခါင္းတပိုင္း ကိုယ္တပိုင္း ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ျခင္း စသည္ျဖင့္ မ်ားစြာ ေသာ မၾကံစည္ တတ္ႏိုင္ ေလာက္ေသာ ရွာရွာေဖြေဖြ နည္းလမ္းမ်ား ရွိေလသည္။

ကိုယ္ျပဳသည့္ကံ ကိုယ့္ ထံျပန္ ဆိုသလို သည္လမ္းကို လုပ္သူေရာ၊ အသံုးခ်သူပါ မၾကာခင္ ျပန္၀ဋ္ခံရ ေလ့ရွိပါသည္။ ထို႕ျပင္ အသံုးခ်ခံ ရသူက သီလ၊ သမာဓိ ရွိသူ ျဖစ္ေနပါလွ်င္ ထိုသူကို သက္ေရာက္မႈ မရွိဘဲ တန္ျပန္ကာ စီရင္သူ ႏွင့္ စီရင္ ခိုင္းသူ တို႕သာ ပိုမို ဒုကၡေရာက္ကာ တန္ျပန္ ဒဏ္ခတ္မႈကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ျပန္ခံရေလ့ ရွိပါသည္။

က်င့္စဥ္ က်င့္ျခင္း၊ ဂါထာ မႏၲန္ ရြတ္ျခင္း၊ အရုပ္ စီရင္ျခင္း၊ အၾကားအျမင္ နဲ႕ေဟာျခင္း ႏွင့္ အင္းဆြဲျခင္း တို႕ သည္ အထက္လမ္း တြင္ေရာ ေအာက္လမ္း တြင္ပါ ရွိၿပီး မိမိကိစၥ ေအာင္ျမင္လွ်င္ ၿပီးေရာ ဘာလမ္းမွန္းမသိ ေလွ်ာက္လုပ္ တတ္သူမ်ား မခြဲျခား ႏိုင္ဘဲ ၀ါရင့္ ကၽြမ္းက်င္ ပညာသည္ မ်ားသာ ခြဲျခားႏိုင္ ၾကပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယခုေခတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း သိုက္ဆရာ၊ ဓာတ္စီး၊ နတ္စီး၊ ေဗဒင္၊ ဘိုးေတာ္ အစရွိသည္တို႕ ေပးေလ့ရွိေသာ ယၾတာ၊ အေဆာင္ႏွင့္ အစီအရင္မ်ားသည္ ေကာင္းဖို႕ထက္ ဆိုးဖို႕ မ်ားေနသည္ကို ရာခိုင္ႏံႈး ျဖစ္ႏိုင္စြမ္း ကို မွန္းၾကည့္ ႏိုင္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုးမွာ ဗုဒၶႏွင့္ ဓမၼ ယၾတာ စစ္စစ္မ်ားကိုသာ စိတ္ေျဖာင့္ေျဖာင့္ ၾကည္လင္ ေအးခ်မ္း ေသာ စိတ္ျဖင့္ က်င့္သံုး လိုက္နာ ၾကရင္း ေလာကီေရာ ေလာကုတၲရာပါ ႏွစ္ျဖာေသာ အက်ိဳး စီးပြားမ်ားကို ရယူ ပိုင္ဆိုင္ နိုင္ၾကပါေစ။

ေမာင္ေဒါင္းေဝ

၂၃. ေအာက္တိုဘာလ. ၂၀၁၀

အင္တာနက္ရွိ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းေရးသားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment