Wednesday, October 27, 2010

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ ႏိုင္ငံေရး မဟာဗ်ဳဟာမ်ား


ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၏ ႏိုင္ငံေရး မဟာဗ်ဳဟာမ်ား

(ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ျမင္ေရး လမ္းညြန္ခ်က္မ်ား)

အာဇာနည္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေတာ္လွန္ေရး ေအာင္ျမင္ေရး လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေရးသားခဲ့ေသာ “ကမၻာစစ္ႏွင့္ ဗမာ” ေဆာင္းပါးတြင္ပါေသာ ဗမာ့ထြတ္ရပ္ဂိုဏ္း ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ အပိုင္းမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပပါသည္။ ယေန႔ ဗမာတမ်ိဳးသားလံုး ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ဖတ္ဆစ္စနစ္ ထက္ဆိုးေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္ေရးတိုက္ပြဲ အတြက္ တဖက္တလမ္းမွ အက်ိဳးရွိေစျခင္းငွာ ရွာေဖြတင္ျပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။သေဘာထားခ်င္းတူေသာ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးဂိုဏ္း၊ မည္သည့္ အျခားအဖြဲ႔အသင္း ႏွင့္မဆို လမ္းအတူတူ၊ အလုပ္အတူတူလုပ္ရန္ အသင့္ရွိရမည္။

တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ ပိုမိုႏိုးၾကားမႈ၊ လြပ္လပ္ေရးစိတ္ ထက္သန္မႈတို႔အတြက္ အျပင္းအထန္ အားထုတ္ရန္လိုသည္။

တိုင္းသူျပည္သား အမ်ားအား ေန႔စဥ္ တာဝန္ခံ၊ ညႊန္ၾကားေဆာင္ရြတ္မည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚေပါက္လာရန္ လိုသည္။

တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အခ်ိန္အလိုက္ ေဆာင္ရြတ္ႏိုင္ေစမည့္ ေငြေၾကး ေတာင့္တင္းမႈကို ရရွိရန္ လိုေလသည္။

အစည္းအရံုးဝင္မ်ား မ်ားျပားလာေအာင္ေဆာင္ရြတ္ျခင္း၊

ဗမာ့လက္ရံုးတပ္မ်ားတည္ေထာင္၍ ေလ့က်င့္ျခင္း၊

ႏိုင္ငံေရးပညာသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း၊

ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား က်င္းပျခင္း၊

ေငြေၾကးစုေဆာင္းျခင္း၊

ႏိုင္ငံျခားတြင္ ဝါဒျဖန္႔ျဖဴးျခင္း။

အေျပာစခန္းမွ အလုပ္စခန္းသို႔ အေရာက္သြားရမည္။

မည္သည့္ကိစၥကိုမွ ေဆာင္ရြတ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ပေယာဂထုတ္ရံုႏွင့္မရ၊ ေဒသအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ကာယအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သင့္ျမတ္မွလည္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္။

လူ ပေယာဂလည္း ပါရမည္။ ေဒသအားျဖင့္လည္း သင့္ျမတ္ရမည္။ အခ်ိန္အားျဖင့္လည္း ေကာင္းရမည္။

လြတ္လပ္ေရးလိုေၾကာင္း သို႔အတြက္ အေရးဆိုျပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ဝါဒျဖန္႔ရမည္၊ စည္းရံုးရမည္။

ဝါဒျဖန္႔စဥ္ တိုင္းျပည္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး ညီညြတ္မႈကို ရရွိရန္ ၾကိဳးစားရမည္။

ႏိုင္ငံေရး ညီညြတ္မႈ ဆိုသည္မွာ ေခါင္းေဆာင္ဆိုသူမ်ား ညီညြတ္ေရးဟု အတပ္မဆိုသာ။

အေရးေတာ္ပံု အတြက္ ဓါတ္စာက်ေသာ အလုပ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ကုန္သည္၊ စာေရးစာခ်ီ။ လယ္လုပ္လယ္သီးစား၊ လယ္ကူလီမ်ား၊ ရွမ္း-ခ်င္း-ကခ်င္-ကရင္- ခ်င္းေတာင္မ်ား နယ္မ်ားရွိ ဆင္းရဲသားလူထုမ်ား အားလံုး ညီညြတ္မႈ၊ ေသြးစည္းမႈကို ဆိုလိုသည္။

ဝါဒျဖန္႔ရင္း ႏိုင္ငံေရးညီညြတ္ေရး ရရွိမႈ ၾကိဳးစားရင္း ျမိဳ႔ရြာေဒသ အေလ်ာက္လည္းေကာင္း၊ လယ္သမား ‘ဗမာျပည္တြင္ အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္သည္’ အလုပ္သမားစသည့္ အမ်ိဳးအစား အေလ်ာက္လည္းေကာင္း၊ ေပၚေပါက္ေနေသာ လက္ငင္းကိစၥကေလးမ်ားမွ ဆူပူလံႈ႔ေဆာ္၍ တိုင္းျပည္ရွိ လူထုအင္အားမ်ားကို လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲအတြက္ စစ္အင္က်င္း၍ အျပင္းစစ္ျပင္ရေပမည္။

ေပၚေပါက္ေနေသာ လက္ငင္းကိစၥကေလးမ်ားမွ ဆူပူလံႈ႔ေဆာ္၍ တိုင္းျပည္ရွိ လူထု အင္အားမ်ားကို လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲအတြက္ စစ္အင္က်င္း၍ အျပင္းစစ္ျပငရေပမည္။

လံုေလာက္အပ္ေသာ အင္အားကို ျပင္ဆင္စုေဆာင္းျပိီေနာက္၊ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲကို ကမၻာ့တိ္ုက္ပြဲ တိုက္နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွ နမူနာယူ၍ ဗမာျပည္ႏွင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုးဟု ထင္ေသာနည္းအရ အဆင့္ဆင့္ ခင္းက်င္းရေပမည္။

အစဥ္တစိုက္ သဲသဲမဲမဲ လုပ္ငန္းမ်ားခ်၍ ေဆာင္ရြတ္ပါက ပန္းတိုင္ေရာက္မည္။

ပန္းတိုင္ မေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ ဗမာမ်ား မညံ့လြန္းလွလွ်င္ အၾကီးအက်ယ္ ႏိုင္ငံေရးအဆင့္အတန္း တိုးတက္ရန္ အေၾကာင္းရွိသည္။

တိုးခဲ့ေသာပြဲမွ သင္ခန္းစာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရေပမည္။ ထိုအခါ ေနာက္ထပ္ လြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲအတြက္ မခဲယဥ္းေတာ့ျပီ။

ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား အကူအညီျဖင့္ တိုင္းျပည္အႏွံ႔ လြတ္လပ္ေရးတရား၊ လက္နက္ဥပေဒ ပယ္ဖ်က္ေရးတရား၊ ကမၻာ့အျဖစ္အပ်က္အမွန္မ်ားတို႔ကို အဓိကထား၍ ဝါဒျဖန္႔ျခင္း၊

ဗမာ့လက္ရံုးတပ္ စေသာ အေပ်ာ္တမ္းတပ္မ်ား ေထာင္ျခင္း၊

တို႔ဗမာအစည္းအရံုး အသင္းသားစုေဆာင္းျခင္း၊

တရုတ္ျပည္ အိႏိၵယျပည္၊ ဘိလပ္ စေသာ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ားအား လူကိုယ္တိုင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာအားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ဝါဒျဖန္႔ျခင္း၊

ဗမာျပည္အေၾကာင္း စာအုပ္စာတမ္း ရိုက္ေဝျခင္း၊

တတိုင္းတႏိုင္ငံလံုး၏ အင္အားကိုယူေသာအားျဖင့္ ျပည္လံုးကၽြတ္ႏိုင္ငံေရး အစည္းအေဝးၾကီးက်င္းပျခင္း၊

အမ်ိဳးသားသတင္း စသည္မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊

ျပည္သူ႔ဆႏၵမ်ား ေကာက္ယူျခင္း။

ယခုအခါ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမွာ ေရွးကအခ်ိန္မ်ိဳး မဟုတ္သျဖင့္ ဗမာမွန္သမွ် ဗမာျပည္သူျပည္သားမွန္သမွ်အား ႏိႈးေဆာ္တိုက္တြန္းျခင္း၊

တိုင္းစိတ္ျပည္စိတ္ကို ေမြးေစျခင္း၊

ဂိုဏ္းစိတ္ ဂဏစိတ္မ်ားကို မိမိတို႔က ေခါင္းေဆာင္၍ ေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း၊

အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသား ေသြးစည္းမႈမ်ား၊ ရွမ္း-ကရင္-ကခ်င္-ခ်င္း အစရွိသည္တို႔ႏွင့္ တေသြးတစိတ္တည္း ရွိမႈတို႔အတြက္ ၾကိဳးစားျခင္း၊

တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ ေအာက္တန္းစားမ်ား၊ အစိုးရအရာရွိ အမႈထမ္းမ်ား အားလံုးအား လြတ္လပ္ေရးသည္ ၎တို႔အတြက္ပါ ျဖစ္သည္ဟု သိေစျခင္း။

ျပိဳင္တူ ေပၚေပါက္လာေသာ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေစ်းသူေစ်းသား အခြန္ထမ္း အစရွိေသာ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အေရးေတာ္ပံုကေလးမ်ားကို အမွီျပဳ၍ လြတ္လပ္ေရးအေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေၾကာင္း၊ စစ္အေၾကာင္း၊ လက္နက္ဥပေဒ ပယ္ဖ်က္ရန္အေၾကာင္း အျမဲဝါဒျဖန္႔ရမည္။

ထိုအေရးေတာ္ပံုကေလးမ်ားသည္ လာမည့္အေရးေတာ္ပံုၾကီး၏ ေရွ႔ေျပးမွ်သာျဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းသူျပည္သားမ်ား၏ဆိုင္ရာ စီးပြားေရး၊ လူမႈဆက္ဆံေရး၊ ႏိုင္ငံေရးေဆာင္းဆိုခ်က္ အရပ္ရပ္မွာ လြန္လပ္ေရးအေပၚတည္ေၾကာင္းကို တိုင္းျပည္အား သိေစရမည္။

လြတ္လပ္ေရးဆိုသည္မွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ အဆိုသြြင္းရံုႏွင့္မရ၊ လႊတ္ေတာ္အဆိုမွာ ဝါဒျဖန္႔ရံုေလာက္သာ ရွိသည္။

လြတ္လပ္ေရးဆိုသည္မွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္းတြင္ အဆိုသြြင္းရံုႏွင့္မရ၊ လႊတ္ေတာ္အဆိုမွာ ဝါဒျဖန္႔ရံုေလာက္သာ ရွိသည္။ အလုပ္လုပ္ရေပမည္။ လုပ္မွရမည္။ အိပ္ေန၍မရ။ တဦးတည္းဗိုလ္၊ တဦးတည္းေနာက္လိုက္ လုပ္၍မရ။ မဲဝယ္၍မရ။ ရာထူး လိုက္ေန၍မရ။ ေအာ္ရံုျဖင့္မရ။ အနစ္နာခံ၊ အဆင္းရဲခံ။ အပင္ပန္းခံ၊ အစေတးခံၾကမွရမည္။ သို႔ေသာ္ ေဆာင္ရြတ္လွ်င္ ငါတို႔သည္ ေအာင္ပန္းကိုမခၽြတ္ လက္လွမ္းႏိုင္မည္။

လူတို႔၏ဝတၱရားကား ဤဓနရွင္စနစ္အေၾကာင္း အက်ိဳးတရားမ်ားကို ေလ့လာျပီးလွ်င္ အခ်ိန္က်လွ်င္ အသင့္ျဖစ္ေစရန္ စီမံထားရန္ပင္ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေရး တိုက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ရာ၌ လူမ်ိဳးအခ်င္းခ်င္း၊ လူတန္းစားအခ်င္းခ်င္း၊ မကြဲထိုက္သင့္အခ်ိန္တြင့္ မကြဲထိုက္သူမ်ားႏွင့္ မကြဲကြဲေအာင္ လုပ္တတ္ေသာ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္၏ ပရိယာယ္ကို သတိျပဳရမည္။

ေရွ႕ေလာျခင္း၊ စစ္မေရာက္ခင္ ျမွားကုန္ျခင္း၊ စစ္မျဖစ္ခင္က အရႈံးေပးလိုျခင္း စေသာ အျပဳအမႈမ်ားကိုေရွာင္ရမည္။

ငါတို႔၏ ေအာင္ပြဲကား အေသအခ်ာပင္ဟု ယံုၾကည္စိတ္ထားရမည္။

အခ်ိန္ေကာင္း၊ အေျခအေနေကာင္းတြင္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ အျပင္းအထန္

အားထုတ္ၾကရမည္။

ေက်ာင္းသားတစ္ဦး (ဘေလာ့ခ္ဂါ အလင္းဆက္) မွ ေတြးဆ၊ ရွာေဖြ၊ ေရးသား တင္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။

ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၀၁၀

No comments:

Post a Comment