Monday, May 10, 2010

ပါရမီေျမာက္ေသာ ေပးဆပ္အနစ္နာခံမႈ
ဂရိဒဏာရီ အရ ပရိုမီးသီးရပ္ (Prometheus) ဆုိသူဟာ ကမၻာေလာက အေမွာင္ၾကီးေနတာ မၾကည့္ရက္လို့ သူ႕အသဲႏွလံုး ကိုစေတးကာ မီး(ဥာဏ္အလင္း) ကိုေပးဆပ္ခဲ့တယ္။

ဘေလာ့ဂါ လူငယ္


ပါရမီေျမာက္ေသာ ေပးဆပ္အနစ္နာခံမႈျမတ္ဗုဒၶ၏ေဒသနာေတာ္အရ ဘ၀ေပးတာ၀န္အေနျဖင့္ လူတိုင္းတြင္ တာ၀န္ႏွစ္ခုရွိ၏။ တစ္ခုမွာ အနစ္နာခံျခင္း ျဖစ္၍ အျခားတစ္ခုေသာတာ၀န္မွာ သူတပါးအက်ိဳးကိုေဆာင္ရြက္ျခင္း
ျဖစ္၏။ ထိုထက္ပို၍ ပါရမီရွင္မ်ား ဟုေခၚထိုက္ေသာ ျမင့္ျမတ္သူမ်ား၏ စိတ္ဓါတ္၊ အက်င့္ႏွင့္ေပးဆပ္အနစ္နာခံမႈမ်ားသည္ အလြန္ေလးစား အား က်ဖြယ္ပင္ျဖစ္သည္။

ျမင့္ျမတ္သူတို႔၏ လုပ္ရပ္ဟူသည္မွာလည္း မိမိအတြက္ ထိုလုပ္ရပ္မွထြက္ေပၚလာမည့္ တစ္စံုတစ္ရာ ေသာ အက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ကိုးျခင္းမရွိဘဲ မိမိ၏ လူ႔တာ၀န္အရ ထိုတာ၀န္ကို ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး အ တြက္သာ အားျပဳ၍ စိတ္ရင္းေစတနာရင္းသန္႔သန္႔ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္၏။

မည္သည့္လုပ္ငန္းကိုလုပ္လုပ္ ထြက္ေပၚလာမည့္အက်ိဳးကိုေမွ်ာ္ကိုးျခင္းမရွိပါမွ “ ေနကၡမၼ ” သေဘာ ေရာက္၏။ ေနကၡမၼသေဘာပါမွလည္း ပါရမီထိုက္၏။ ေနကၡမၼ ၏ အနက္မွာလြတ္ေျမာက္ျခင္းျဖစ္၏။ တပ္မက္ ဖြယ္ဟူသမွ်အားလံုးမွ လြတ္ေျမာက္ျခင္းဟူ၍ဆိုလို၏။ ေနကၡမၼ သေဘာပါ၀င္လာလွ်င္ အရာရာတိုင္းကို သည္း ခံႏိုင္၏။ အဆိုးကိုလည္း သည္းခံႏိုင္၏။ အေကာင္းကိုလည္း သည္းခံႏိုင္၏။ သည္းခံျခင္းသည္ “ ခႏၱီပါရမီ ” ျဖစ္ ၏။ အဆိုးျဖစ္ေစ၊ အေကာင္းျဖစ္ေစ၊ အရာရာတိုင္းကို ခြင့္လႊတ္ႏိုင္၏။ ခြင့္လႊတ္ျခင္းသည္ “ ဥေပကၡာပါရမီ ” ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ရာ၌ မည္သည့္လုပ္ငန္းကို လုပ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေမွ်ာ္ကိုးျခင္း မျပဳဘဲ စြန္႔ လႊတ္ျခင္း ေနကၡမၼ၌ အခက္အခဲဟူသမွ်ေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္မက်ဘဲခံႏိုင္ရည္ရွိျခစ္ ခႏၱီ ႏွင့္ အေၾကာက္ ႏွင့္ အ ေျမွာက္အေပၚ လ်စ္လ်ဴ႐ွဳႏိုင္ျခင္း၊ ဥေပကၡာတို႔ပါ၀င္လွ်င္ ထိုလုပ္ငန္းသည္ ျမင့္ျမတ္သူတို႔၏ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖင့္ ေဆာက္ရြက္သည္ျဖစ္၏။

ျမင့္ျမတ္သူတို႔သည္ ေလာကကို ကတညဳတမ်က္စိျဖင့္ ၾကည့္သူျဖစ္၏။ မေကာင္းေသာ ပဥၥမ်က္စိျဖင ့္ၾကည့္သူမဟုတ္၊ ကတညဳတမ်က္စိျဖင့္ၾကည့္ေသာအခါ ေလာကသည္တကယ္ပင္ခ်စ္ဖြယ္၊ ၾကင္နာဖြယ္ ေကာင္းလွေသာ ေက်း ဇူးရွင္စစ္စစ္ျဖစ္၏။ တပါးသူ အေပၚ၊ မိမိျပည္သူ႔အေပၚ၌ ေမတၱာ၀င္ၿပီးသားျဖစ္၏။

ပဌာန္း “ ဥပနိႆယပစၥည္း ” အရလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း၌ မွီတင္းေနထိုင္ၾကသူအား လံုးတို႔အား ဥပနိႆယပစၥည္း ျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳလွ်က္ရွိ၏။ ဥပနိႆယပစၥည္းဟူသည္မွာ အားႀကီးေသာေက်းဇူး ျပဳျခင္းျဖင့္ ေက်းဇူးျပဳေသာသေဘာျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဤႏိုင္ငံအတြင္း၌ မွီတင္းေနထိုင္ၾက သူအားလံုးတို႔၏ ေက်းဇူးရွင္ျဖစ္၏။ ေက်းဇူးရွင္ကို ဤေလာကမွ မေပ်ာက္ကြယ္ရေလေအာင္ ေက်းဇူးဆပ္ရန္ လူတိုင္း၌ တာ၀န္ရွိ၏။ လူတိုင္းတြင္ တိုင္းရင္းသား အားလံုးပါ၀င္၏။ ေက်းဇူးရွင္အား ေက်းဇူးဆပ္ရျခင္းသည္ လူသားတို႔၏ ဘ၀ေပးတာ၀န္လည္းျဖစ္၏။ ျမင့္ျမတ္ေသာေဆာင္ရြက္မႈလည္းျဖစ္၏။

ထို႔ေၾကာင့္သာ ျမင့္ျမတ္ေသာ ပါရမီရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ေလာကလူသားအက်ိဳး၊ ေက်းဇူးရွင္ကိုေက်းဇူးသိ တတ္၊ ေက်းဇူးဆပ္တတ္ေသာအလုပ္ကို ေပးဆပ္မႈသက္သက္၊ အနစ္နာခံမႈႀကီးႀကီးနဲ႔ ျဖည့္ဆည္းေနသည္ဟု ယံုၾကည္မိသည္။ အသာစံျခင္းသည္ လူတိုင္းလုပ္ႏိုင္ေသာ အလုပ္ျဖစ္သည္။ အနာခံျခင္းကား ျမင့္ျမတ္သူမ်ား သာ လုပ္ႏိုင္ေသာလုပ္ငန္းျဖစ္သည္။

ပါရမီရွင္မ်ား၏ေပးဆပ္မႈတြင္ ပညာပါရမီလည္းပါသည္။ ပညာကိုပါရမီတစ္ရပ္အေနျဖင့္ဆိုရလွ်င္ က႐ု ဏာႏွင့္တြဲဖို႔လို၏။ ပညာျဖစ္႐ိုးမွန္ပါက ယင္း၏ေအာက္၌ သမာဓိရွိရ၏။ တဖန္ယင္း၏ေအာက္၌ သီလရွိရ၏။ သီလရွိလွ်င္ဆိုကတည္းက က႐ုဏာသည္ အလိုလိုပါ၀င္ၿပီးသားျဖစ္၏။ က႐ုဏာပါလွ်င္ ေမတၱာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ တို႔သည္ပါ၀င္ဖို႔ မခက္ခဲေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပါရမီေျမာက္ေသာပညာျဖစ္လာႏိုင္ရန္ အင္းအားျပည့္ေသာ သီလႏွင့္သမာဓိလို၏။ သီလႏွင့္သမာဓိအားၾကီးပါက ေလာကအေပၚ ခ်စ္ဖို႔၊ ၾကင္နာဖို႔၊ ၀မ္းသာဖို႔၊ ခြင့္လႊတ္ဖို႔ ဘာမွခက္သည္မဟုတ္ဟု ဗုဒၶေဒသနာေတာ္၌ ဆိုထားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

ပညာပါရမီေျမာက္ေသာ ပညာျဖစ္ဖို႔ “ ပန္းတိုင္ ” ႏွင့္ “ လမ္းစဥ္ ” ဟူေသာ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ရွိသည္။ ပထမအဆင့္ပန္းတိုင္ကို မဟာဗ်ဴဟာဟုသတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ဒုတိယအဆင့္လမ္းစဥ္ကို နည္းဗ်ဴဟာဟု သတ္မွတ္ ႏိုင္သည္။ “ ပန္းတိုင္ ” ေပ်ာက္၍မျဖစ္ပါ။ ေျပာင္း၍မျဖစ္ပါ။ သို႔ေသာ္ နည္းဗ်ဴဟာႏွင့္တူေသာ “ လမ္းစဥ္ ” ကို မူ အခ်ိန္အခါႏွင့္အေျခအေနကိုလိုက္၍ သင့္ေလ်ာ္သလိုေျပာင္းႏိုင္၏။

ပန္းတိုင္အျဖစ္ အၿမဲတမ္း ေလာကတၱစရိယျဖစ္ေနရမည္ျဖစ္၏။ မိမိ၏အက်ိဳးထက္ ေလာကအက်ိဳးကို ပို၍ ဦးတည္ေနမည္ျဖစ္၏။ ထိုသို႔အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ မိမိတို႔ဘ၀ကို ေပးဆပ္အနစ္နာခံသူမ်ားကို ျမင့္ျမတ္သူ မ်ား၊ စစ္မွန္ေသာပါရမီရွင္မ်ားဟုလည္းေခၚသည္။

ထိုကဲ့သို႕ေသာ ပါရမီေအာင္ ေပးဆပ္သူမ်ားေၾကာင့္သာ လူ႕ေလာကသည္ ေနထိုင္အပ္ေသာအရပ္၊ က်က္သေရရိွေသာ အရပ္ ျဖစ္ေနရသည္။ ထိုသို႕ အမွန္တကယ္ ေပးဆပ္ေနသူမ်ား ၏ စိတ္ဓါတ္ ႏွင့္ လုပ္ရပ္ကား ေလးစားအားက် အတုယူဖြယ္ျဖစ္၏။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံၾကီး ကမၻာအလယ္ တင့္တယ္စြာ ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႕႕ ပါရမီေျမာက္ေအာင္ ေပးဆပ္အနစ္နာ ခံရဲသူေတြ မ်ားမ်ားေပၚပါေစ..........


ဘေလာ့ကာ လူငယ္
(၉.ေမလ.၂၀၁၀)

No comments:

Post a Comment