Sunday, June 27, 2010

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မရွိဘူးလို႔ ဘယ္သူေျပာလဲ


ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မရွိဘူးလို႔ ဘယ္သူေျပာလဲ


Photobucketစစ္အစိုးရက ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မရွိဘူးလို႔ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေျဗာင္လိမ္ခဲ့သည္။ ေျဗာင္လိမ္ေနသည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP) ၏ စာရင္းဇယားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေပါင္း ၂၂၀၀ ေက်ာ္ရွိေနသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရး ယံုၾကည္ခ်က္၊ လူမႈအက်ိဳးေဆာင္ရြက္မႈမ်ားွ ေၾကာင့္ မတရားဖမ္းဆီး အက်ဥ္းက်ခံေနရသူမ်ားတြင္ ဗိုလ္္ခ်ဳပ္ ေဆထင္ (ေထာင္ဒဏ္ ၁၀၆ ႏွစ္)၊ ဘိုမင္းယုကို (ေထာင္ဒဏ္ ၁၀၄ ႏွစ္) ၊ ဦးခြန္ထြန္းဦး (ေထာင္ဒဏ္ ၉၃ ႏွစ္)၊ ကိုကိုၾကီး၊ ကိုမင္းကိုႏိုုင္ စေသာ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ ၆၅ ႏွစ္စီ မတရားခ်မွတ္ ထားသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ထိုျပင္ မတရား ခ်မွတ္ထားေသာ ျပစ္ဒဏ္ရက္ ျပည့္ေနေပမယ့္လည္း လႊတ္ေပး မခံရေသးသူေတြ၊ တျခားပုဒ္မမ်ား တပ္၍ ဆက္လက္ ဖမ္းဆီး ထားျခင္းမ်ားရွိေနသည္။ လူမဆန္ေသာ ေထာင္တြင္းညွင္းပမ္း ႏွိပ္စက္မႈ မ်ားေၾကာင့္ ေထာင္တြင္းပင္ အသက္ ဆံုးပါးခဲ့ရသူမ်ား လည္းရွိခဲ့ရာ ၂၀၁၀ ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ျမင္းျခံေထာင္တြင္း ကြယ္လြန္ ္ခဲ့ရေသာ ကိုေက်ာ္စိုး (အသက္ ၃၉ ႏွစ္)မွာ ၁၄၄ ဦး ေျမာက္ျဖစ္ေၾကာင္း AAPP ကထုတ္ျပန္ ထားသည္။


ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အေသးစိတ္ ေလ့လာလိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရး အသင္း (AAPP) ၏ ဝက္စ္ဆိုက္ http://www.aappb.org တြင္ဖတ္ႏိုင္သည္။

ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အခန္းသည္ အထူးအေရးပါသည္ကို မည္သူမွ မျငင္းႏိုင္ေပ။ ဒါေၾကာင့္သာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား မရွိဟု ေျဗာင္လိမ္္ညာ ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေန၊ လ ႏွင့္ အမွန္တရား ကိုၾကာရွည္စြာ ဖံုးကြယ္လို႔ မရဘူးဆိုတာကို အဝိဇာ အေမွာင္ဖံုးေနေသာ စစ္အာဏာရွင္မ်ား သိဖို႔ေကာင္းသည္။

ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား ႏွင့္ပတ္သတ္၍ ၈၈ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုကိုၾကီး ေျပာၾကားခဲ႔ေသာ စကားေလး ကို အေလးထားစရာ ေကာင္း၍ ျပန္လည္တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စစ္အာဏာရွင္ေတြကိုယ္တိုင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ နဝတ ေၾကျငာခ်က္ အမွတ္ ၁၁/၉၂ ကိုလည္း ုျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

နဝတ ေၾကျငာခ်က္ အမွတ္ ၁၁/၉၂ ၏ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ အခ်က္မ်ားမွာ စစ္အစိုးရ သည္ ၁၉၉၂ ဧျပီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ နဝတ ေၾကျငာခ်က္ အမွတ္ ၈/၉၂ ကိုထုတ္ျပန္ျပီး နဝတ ဥကၠ႒ ဗိုည္ခ်ဳပ္မႈးၾကီး ေစာေမာင္ အားတာဝန္မွ ရပ္စဲခဲ့သည္။

ေနာက္ေန႔ ဧျပီလ ၂၄ တြင္ နဝတ ေၾကျငာခ်က္ အမွတ္ ၁၁/၉၂ ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေနသူမ်ား အနက္မွ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရးအား ထိခိုက္ဖြယ္မရွိသူမ်ားအား ျပန္လႊတ္ေပးမည္ (Of the persons arrested and detained politically, those for whom there are no reasons to endanger the security of the State, will be released promptly) ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ အာဏာအတြက္ အခ်င္းခ်င္း သစၥာမရွိမႈ ႏွင့္ အျပစ္ပံုခ်တတ္ျခင္း သေဘာကို အထင္သားေတြ႔ႏိုင္သည္။ ထိုျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရး ဆိုေသာ စကားလံုးကို တသြင္သြင္သံုးျပီး အမွန္တရား အတြက္ေပးဆပ္ လုပ္ကိုင္ေနသူ ေတြကို မတရား ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ေနသည္။ သူခိုးက လူဟစ္ သေဘာျဖစ္ေနသည္။

နဝတ ေၾကျငာခ်က္ အမွတ္ ၁၁/၉၂ အရ အမ်ိဳးသမီး ၅၉ ဦး အပါအဝင္ ၁၂၂၇ ဦး ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ၁၁.၅.၁၉၉၂ ေန႔ထုတ္ သတင္းစာမ်ားတြင္ပါသည္။ လႊတ္ေပး သူမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား တခ်ိဳ႔႕ ပါဝင္ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ကရင္ ျပည္နယ္ ထိုးစစ္ၾကီးမ်ားတြင္ ေပၚတာအထမ္း္သမား အျဖစ္ ခိုင္းေစခံခဲ့ရေသာ ရာဇဝတ္မႈ ဆိုင္ရာ အက်ဥ္းသားမ်ားျဖစ္ၾကသည္ဟု ABSDF မွျပဳစုေသာ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္ ထူးျခားမႈ ရက္စြဲမွတ္တမ္းမ်ား (၁၉၈၈-၂၀၀၂) စာအုပ္တြင္ေတြ႔ရသည္။

ဒီမိုကေရစီေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ အမွန္တရား အတြက္ အသက္၊ အိုးအိမ္၊ စည္စိမ္ေတြ မိသားစုဘဝ ေတြကို ေပးဆပ္ခဲ့ေသာ၊ ေပးဆပ္ေနေသာ အာဇာနည္ သူရဲေကာင္းမ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္အတြက္ မတရား အက်ဥ္္းက်ခံေနရသူ အားလံုးကို ဂုဏ္ယူ ေလးစားေသာ အားျဖင့္ ေရးသားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အမွန္တကယ္ေပးဆပ္ အနစ္နာခံသူမ်ား အားလံုး လြတ္လပ္ျငိမ္းခ်မ္းျပီး၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာ ႏွင့္ျပည္စံုေသာ ဘဝေတြကို အျမန္ဆံုး ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစ။

ေက်ာင္းသားတစ္ဦး

၂၅.ဇြန္လ.၂၀၁၀

Photobucketႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

“ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားျခြင္းခ်က္မရွိလႊတ္ေပးေရး” “ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အခြင့္အေရး” “ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမရွိ” စတဲ႔ျငင္းခံုမွဳေတြၾကားမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ဆိုတာဘာလဲ ဆိုတဲ႔ေမးခြန္းကစရပါလိမ္႔မယ္။ႏိုင္ငံေရး ယံုၾကည္မႈတစ္ခုခုျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုခုေၾကာင့္ ဖမ္းဆီး ထိမ္းသိမ္းခံေနရသူ လုိေျပာႏိုင္မယ္ထင္ပါတယ္။ ယံုၾကည္ခ်က္ေၾကာင့္ အက်ဥ္းက် ခံေနရသူမ်ား (prisoners of conscience ) လုိ႔လဲ သတ္္မွတ္ပါတယ္။ ဘယ္သူ ေတြက သတ္မွတ္သလဲ၊ ဖမ္းဆီးသလဲ ဆိုရင္ေတာ့ အဲဒီေဒသ၊ ႏိုင္ငံက အဲဒီကာလမွာ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့ သူေတြကလို႔ ေျပာရမွာေပါ႔ ။

ဒီေနရာမွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအျဖစ္ အသိမွတ္ျပဳ မျပဳဆိုတာက အေရးႀကီးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ၁၉၈၈ လူထုအံုၾကြမႈ ၿပီးကတည္းက အုပ္ခ်ဳပ္လာတဲ႔ တပ္မေတာ္ အစုိးရက ႏိုင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီး ထိမ္းသိမ္းထားသူ မရွိဘူး၊ တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ကို ခ်ဳိးေဖာက္လုိ႔ ဖမ္းထားတာပဲရွိတယ္။ လံုျခံဳေရးအရ ဖမ္းထားတာဘဲရွိတယ္လုိ႔ တစ္စုိက္မတ္မတ္ ျငင္းဆိုေနခဲ႔ပါတယ္။

ဒါေပမဲ႔ နဝတရဲ့ အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္အမွတ္ ( ၁၁/၉၂ ) ကို ၁၉၉၂ ဧျပီလ (၂၄) ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ရာမွာေတာ့ “ႏိုင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္း ထားသူမ်ားအနက္ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုျခံဳေရးအားထိပါးေႏွာက္ယွက္ေစႏိုင္သူမ်ားမွအပ အျမန္လႊတ္မည္”လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒိီေၾကျငာခ်က္ပါ “ႏုိင္ငံေရးအရ ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္းထားသူမ်ား” ဆိုတဲ႔အပိုဒ္ဟာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ရွိေနေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား တရားဝင္ဝန္ခံေၾကျငာခဲ႔ျခင္းပါ။

ဤအမိ္န္႔ ေၾကျငာခ်က္အား ဖ်က္သိမ္း ပယ္ဖ်က္ျခင္းမရွိတာေၾကာင့္ အသက္ဝင္ဆဲ၊ တရားဝင္ဆဲ ျဖစ္တာေသခ်ာပါတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးအရ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေျဖရွင္းဖို႔ ႏိုင္ငံတြင္းမွာေရာ၊ ႏိုင္ငံတကာ အတိုင္းအတာနဲ႔ပါ အားသြန္ခြန္စုိက္ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရးသမား၊ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဆိုတာကို ေလးေလးနက္နက္ အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ ( နဝတ၊ နယက အေနနဲ႔) လိုပါတယ္။ အခုကာလမွာေရာ၊ ေနာက္ ေနာင္ အနာဂါတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ပါ နိင္ငံေရးအင္အားစု အခုိင္အမာ ဖဲြ႔စည္းျဖစ္ေပၚလာဖို႔ဟာ ႏိုင္ငံရဲ႕ အမ်ဳိးသားေရး ကိစၥတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဆူပူလုိသူမ်ား၊ အဖ်က္အေမွာက္ အင္အားစုမ်ားလုိ႔ ပုတ္ခတ္ေျပာဆို ေနျခင္းဟာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးေနပါတယ္ဆိုတဲ့ နဝတ/နယက ရဲ႕ သေဘာထားနဲ႔ ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီးဆန္႔က်င္ေနပါတယ္။

အရင္ကလဲ အခုလုိ ထူးျခားတဲ႔အေျခအေနမ်ဳိးႀကံဳဘူးပါတယ္။ အမိန္႔ေၾကျငာခ်က္ အမွတ္ ( ၂/၈ဝ ) ႏိုင္ငံ ေတာ္လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေၾကျငာစဥ္ကလဲ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ျပီး သီးျခားအမိ္န္႔ ဥပေဒတစ္ရပ္ ေၾကျငာ ေပးခဲ႔ရပါတယ္။ ဘယ္ပုဒ္မ၊ ဘယ္ပုဒ္မေတြကို ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ ပုဒ္မမ်ားအျဖစ္ ေၾကျငာၿပီး၊ ယင္းပုဒ္မမ်ားျဖင့္ က်ခံေနရသူမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ ေပးခဲ႔ပါတယ္။ အဲဒိီကာလက တစ္ပါတီအာဏာရွင္စ နစ္က်င့္သံုးတဲ႔ကာလပါ။ အဲဒီတုန္းကေတာင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ႔ျခင္း ရွိတာေၾကာင့္ အခုလို ပါတီစံုဒီမို ကေရစီစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ႔ အခ်ိန္မွာ ပိုလုိ႔ေတာင္လုိအပ္ပါတယ္။

၈၈ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုကိုၾကီး ေျပာၾကားခဲ႔ေသာ စကား

Photobucket

State Law and Order Restoration Council Declaration No. 11/92 of 24 April 1992. Convening of the National Convention, reads:

1. It is hereby declared that the State Law and Order Restoration Council , depending on the general situation of the country, will presently carry out the following measures:

(a) Of the persons arrested and detained politically, those for whom there are no reasons to endanger the security of the State, will be released promptly;

(b) It accordance with the State Law and Order Restoration Council Declaration No 1/90, dated the 27th July 1990, the State Law and Order Restoration Council will, in respect of the convening of the National Convention, meet and co-ordinate, within two months, with the leaders of the Hluttaw Representatives of political parties existing lawfully and individual Hluttaw Representatives;

(c) The State Law and Order Restoration Council will convene the National Convention within six months in order to lay down the basic principles for the drafting of a firm and stable Constitution, after meeting and co-ordinating as mentioned in sub-clause (b) above;

2. The State Law and Order Restoration Council will declare further future programmes in accordance with the basic principles laid down at the National Convention.

By Order,
(Sd) Khin Nyunt,
Secretary (1),
The State Law and Order Restoration Council

Photobucket
ဘေလာ့ခ္ဂါ အလင္းဆက္ မွ ခြပ္ေဒါင္းမ်ိဳးဆက္သစ္ ညီအကိုမ်ားသို႔႔

No comments:

Post a Comment