Friday, June 4, 2010

အေမစု စာ၊ အေမစု ကဗ်ာ (အပိုင္း ၁)

Friday, June 4, 2010

အေမစု စာ၊ အေမစု ကဗ်ာ (အပိုင္း ၁)
လြတ္လပ္ မႈကိုဘဲ က်မတို႔ လိုခ်င္တယ္

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ တဝန္း ခရီးသြား လာရင္း က်မက လူေတြကို ဘာလို႔ ဒီမိုကေရစီ လိုခ်င္ တာလဲလို႔ ေမးၾကည့္ မိပါတယ္။ မၾကာ ခဏ ဆိုသလို အၾကားရဆံုး အေျဖ ကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ က်မတို႔ လြတ္ေျမာက္ခ်င္လို႔ ဆိုတာပါပဲ။ သူတို႔ အက်ယ္ ခ်ဲ႕ၿပီး မေျပာ ရဘဲ သူတို႔ ဘာေျပာတယ္ ဆိုတာ က်မ နားလည္ ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ ကံၾက မၼာကို သူတို႔ ကုိယ္တိုင္ ပံုေဖာ္ ဆံုးျဖတ္ခြင့္ မရွိဘဲ ဖိႏွိပ္ခံ ေနရတာ ကေန လြတ္ေျမာက္ခ်င္ ၾကပါတယ္။ လက္နက္ အင္အားေပၚ အေျချပဳတဲ့ အမိန္႔ေတြနဲ႔ ထင္ရာစုိင္းမႈ ေတြေအာက္ ေရာက္ေန ရတဲ့၊ သူတို႔ရဲ႕ နိစၥဓူဝ ၾကံဳေတြ႔ ေနရတဲ့ အျဖစ္ ေတြကို မလိုခ်င္ ၾကေတာ့ ပါဘူး။ လူငယ္ေတြကို က်မက လြတ္လပ္ျခင္း ဆိုတာ ဘာလဲလို႔ ေမးၾကည့္တဲ့ အခါ သူတို႔က သူတို႔ စိတ္ထဲ ရွိတာေတြကို ရွိတဲ့ အတိုင္း ရင္ဖြင့္ ေျပာျပ ခ်င္တာလို႔ ဆိုပါတယ္။ သူတို႔ အသိဉာဏ္ ပညာ စိန္ေခၚ မႈကို ျဖည့္ဆည္း မေပးႏိုင္တဲ့ ပညာေရး စနစ္ အေပၚ မေက်နပ္ ခ်က္ေတြကို သူတို႔ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာလို ၾကပါတယ္။ ေဝဖန္၊ ေဆြးေႏြး၊ ျငင္းခံု ႏိုင္သူေတြ ျဖစ္ၿပီး စု႐ံုး၊ သီဆို၊ ေအာ္ဟစ္၊ ၾသဘာ ေပးႏိုင္ဖို႔ ေထာင္ေသာင္း သိန္း မက စုေဝး ႏိုင္သူေတြ ျဖစ္လို ၾကပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူငယ္ ေတြဟာ က်ယ္ျပန္႔ လြန္းတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေတြနဲ႔ အံမခန္း မႈေတြ ျပည့္ေနတဲ့ လူငယ္ ဘဝရဲ႕ ႏိုးၾကား တက္ႂကြတဲ့ အရြယ္ ေတြကို အျပည့္ အဝ ပိုင္ဆိုင္ ခ်င္တယ္။ မေရရာမႈေတြ၊ ႀကီးက်ယ္ မႈေတြနဲ႔ စိတ္ကူးယဥ္ မႈေတြ၊ ေတာက္ပ ခမ္းနားမႈနဲ႔ ဖီလာ ဆန္႔က်င္ မႈေတြ ၾကမ္းတမ္း ခက္ထန္ မႈနဲ႔ သိမ္ေမြ႔ မႈေတြ တန္းစီ ျပည့္ေနတဲ့ လူငယ္ ဘဝကို အျပည့္ အဝ ရယူလို ၾကပါတယ္။

ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးေတြ အေနနဲ႔ေရာ ဘာေတြ အလို ရွိပါသလဲ။ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈရဲ႕ ဖိစီးမႈ ဒဏ္ေၾကာင့္ အားဆုတ္ ၿငီးေငြ႔ ေလာက္ေအာင္ အိမ္မႈ ထိန္းသိမ္း ေနရတဲ့ဘဝက လြတ္ေျမာက္ခ်င္ ၾကပါတယ္။ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေတာ ၾကံဆမိလို႔ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ အျပစ္ေပး အေရးယူ ခံရမလား ဒါမွမဟုတ္ ကေလးေတြမ်ား ဘဝရဲ႕ အခြင့္အလမ္းေတြ ဆံုးပါး သြားမလားဆို တဲ့ စိုးရိမ္ ေၾကာင့္ၾက မႈေတြက ကင္းလြတ္ခ်င္ ၾကပါတယ္။ မိသားစုကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေအာင္ ခႏၶာကုိယ္ ရင္းေနရတဲ့ ဘဝက လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ေတာင့္တ ေနၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီး ေတြလည္း ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား (အမ်ားႀကီးကို) ရွိပါတယ္။

က်မ ေတြ႔ဆံုခဲ့တဲ့ လယ္သမား ယာသမားေတြ ဆိုရင္ သူတို႔ ဆႏၵအတိုင္း စိုက္ပ်ိဳး ထြန္ယက္ခ်င္ ၾကတယ္။ မေတာ္ မတရား ေစ်းႏိွမ္ ခံရၿပီး အစိုးရကို မေရာင္း မေနရ ၿခိမ္းေျခာက္ ခံရတာ မ်ိဳးေတြက ကင္းလြတ္ၿပီး သူတို႔ ထြက္ကုန္ ေတြကို ကုိယ့္ဆႏၵနဲ႔ကိုယ္ ေစ်းကြက္တင္ ေရာင္းခ်လို ၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ နိစၥဓူဝ ေျမန႔ဲ ဖက္ၿပိီး ဘဝကို ႐ုန္းကန္ ရပ္တည္ သူေတြပါ။ ဒီလို ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ဘဝေတြ အေပၚမွာ က်ိဳးေၾကာင္း မဆီေလ်ာ္တဲ့ အမိန္႔ ေတြနဲ႔ နားလည္ရ ခက္တဲ့ အာဏာပိုင္ ေတြေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ဝန္ထုပ္ ဝန္ပိုး မလိုခ်င္ ၾကေတာ့ ပါဘူး။

ဒါနဲ႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အဖြဲ႔ဝင္ က်မ တို႔ေရာ လို႔ ေမးစရာ ရွိပါတယ္။ ဘာလို႔ က်မတို႔ တေတြ တိုင္းျပည္ လြတ္ေျမာက္ဖို႔ ခက္ခက္ ခဲခဲ လုပ္ကုိင္ ေနပါသလဲ။ ဒီလို လုပ္ကိုင္ ေနတာဟာ ဒီမိုကေရစီ အေပၚ မေရ မရာနဲ႔ အေကာင္းျမင္ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ထင္ရာ လုပ္ကိုင္ ေနတာ မဟုတ္ ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီ ဆိုတာ သူရဲ႕ေတာက္ပ မႈကို ၾကာရွည္ ထိန္းႏိုင္ေအာင္ အၿမဲတေစ အေရာင္တင္ ေပးရတဲ့ ရတနာ တပါး ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ က်မတို႔ သိပါတယ္။ ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးတာ၊ အခိုး ခံရတာေတြ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ဖို႔ ဒီမိုကေရစီကို မ်က္ျခည္ မျပတ္ ေစာင့္ၾကပ္ ၾကည့္႐ႈ ေနရပါ လိမ့္မယ္။

လြတ္လပ္တဲ့ ျမန္မာျပည္ ကသာ လူ႔ဂုဏ္ သိကၡာကို တန္ဖိုးထား ေလးစားတဲ့ ႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ ႏိုင္မွာမို႔ လြတ္ေျမာက္ေရး အတြက္ကို က်မတို႔ တေတြ ပင္ပင္ ပန္းပန္း ႀကိဳးစား ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တိုင္းျပည္ တဝွန္း လွည့္လည္ သြားတဲ့ အခါ လူေတြက က်မ ေနအိမ္ အက်ယ္ခ်ဳပ္ နဲ႔ ေနရတဲ့ အခ်ိန္ေတြ၊ ပထမ အႀကိမ္ ေျခာက္ႏွစ္နဲ႔ ဒုတိယ အႀကိမ္ ဆယ့္ကိုးလ ေနရတာမွာ ဘယ္လို ခံစားရ သလဲလို႔ ေမးၾက ပါတယ္။ မိသားစု မိတ္ေဆြ အေပါင္း အသင္း ေတြနဲ႔ ခြဲခြာၿပီး က်မ ဘယ္လို ေနခဲ့ သလဲေပါ့။ ဒီ အာဏာရွင္ ႏိုင္ငံမွာ ယံုၾကည္ခ်က္ အတြက္ အက်ဥ္းခ် ခံရ သူကသာ အမွန္ တကယ္ လြတ္လပ္ သူျဖစ္ ေနတာ ဂြက် လွတယ္လို႔ က်မ ေျပာခ်င္ ပါတယ္။ မွန္ပါတယ္။ က်မတို႔ဟာ က်မတို႔ရဲ႕သာမန္ ဘဝ လြတ္လပ္ခြင့္ ေတြကို ေပးဆပ္ ထားရတယ္။ ဒါေပမဲ့ လူသား ဘဝရဲ႕ တန္ဖိုး အရွိဆံုး ျဖစ္တဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္ အမွန္ တရား အေပၚ က်မတို႔ ၾကံ႕ၾကံ႕ခံရပ္ ေနခဲ့ ၾကပါတယ္။

ဒီမွာ ျပည္သူ လူထု အတြက္ က်မ အလိုခ်င္ဆံုး ကေတာ့ စစ္မွန္တဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္ ေအာက္မွာ လံုလံု ျခဳံျခံဳ ေနရဖို႔နဲ႔ စစ္မွန္တဲ့ လံုျခံဳမႈ ေအာက္မွာ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ေနႏိုင္ ဖို႔ပါပဲ။ ေၾကာက္ရြံ႔မႈရဲ႕ ႏံုးခ်ည့္ ေသးသိမ္ ေစတဲ့ အေႏွာင္ အဖြဲ႔ေတြကို ဖယ္ရွားၿပီး ျမန္မာ ျပည္သူ ေတြဟာ လြတ္လပ္တဲ့ လူသားေတြ အျဖစ္ ေခါင္းေမာ့ ဂုဏ္ယူ ႏိုင္သူေတြ ျဖစ္လာမွာကို က်မ ေတြ႔ျမင္ လိုပါတယ္။ က်မတို႔ အားလံုး အတြက္ ပိုၿပီး ေပ်ာ္ဖို႔ ေကာင္းတဲ့၊ လံုျခံဳမႈလည္း ပိုရွိတဲ့ လူ႔ေဘာင္ဘဝ တည္ေဆာက္ဖို႔ စည္းစည္း လံုးလံုး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ ရႊင္ရႊင္ ႀကိဳးပမ္း ၾကတာကို က်မ ေတြ႔ျမင္ လိုပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ လူငယ္ေတြဟာ ကုိယ့္ကုိယ္ကို ယံုၾကည္မႈ အျပည့္နဲ႔ အနာဂတ္ကို တက္လွမ္းၿပီး တန္ဖိုး ရွိတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြ ျမင့္ျမင့္ မားမားနဲ႔ စိန္ေခၚမႈ အားလံုးကို ရင္ဆိုင္တာ က်မ ေတြ႔ျမင္ လိုပါတယ္။ “ဒီ တိုင္းျပည္ဟာ ဒီေျမကို ခ်စ္သူ၊ ဒီေျမမွာေန၊ ဒီေျမမွာ ေသခဲ့ သူအားလံုးအ တြက္ ထိုက္တန္တဲ့ တိုင္းျပည္ အျဖစ္ ဘိုးဘြား အေမြ အႏွစ္ အတြက္ ဂုဏ္ယူ ရၿပီ” လို႔လည္း က်မ ေျပာျပ ခ်င္ပါတယ္။ ဒါေတြဟာ စိတ္ကူးယဥ္ အိပ္မက္ေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေတြဟာ ျပည္သူ လူထုရဲ႕ဆႏၵသာ ေနာက္ဆံုးမွာ ေအာင္ပြဲ မုခ် ရရမယ္ ဆိုတဲ့ ခိုင္မာတဲ့ ယံုၾကည္မႈန႔ဲ က်မတို႔ အားလံုး ႏွစ္နဲ႔ခ်ီ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ ေနတာ ေတြရဲ႕ ပကတိ ဦးတည္ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

(ဝါရွင္တန္ပို႔စ္ သတင္းစာ ႏွင့္ တြဲထြက္ သည့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ မတ္လ ၉ ရက္ေန႔ထုတ္ Parade သတင္းစံု မဂၢဇင္းတြင္ ျမန္မာ့ ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေရးသားသည့္ All We Want is Our Freedom ေဆာင္းပါးကို ထိုက္သူႏုိင္ ဘာသာျပန္ဆို တင္ျပ ထားသည္။)ဒီမုိကေရစီ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေမြးေန႔မဂၤလာ အတြက္ ဘေလာ့ခ္ဂါ ဒီမိုေဝယံ၊ ဘေလာ့ခ္ဂါ အလင္းဆက္ ႏွင့္ ဘေလာ့ခ္ဂါ ခမိခဆဲ တို႔မွစီစဥ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment